YÖNETMELİK VE YÖNERGELER

* Tunceli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik | İndir
* Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği | İndir
* Bağıl Değerlendirme Sistemi Yönergesi | İndir
*  Mezuniyet sınavı Yönetmenliği | İndir
* Tunceli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği | İndir
* Yabancı Dil Muafiyet Yönergesi | İndir
* Yaz Okulu Yönetmenliği | İndir
* Ek Madde 1 uyarınca yapılacak yatay geçiş işlemlerinde güz ve bahar dönemi için yükseköğretim kurumları tarafından yürütülecek işlemlere ilişkin usul ve esaslar | İndir
* Muafiyet Yönergesi | İndir
*  ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM­ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ - YENİ | İndir
* Önlisans ve Lisan Yönetmenliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmenlik | İndir
* Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılmasına İlişkin Yönerge | İndir
* 2017 BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YÖNERGESİ - YENİ | İndir
* MÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Senato Esasları | İndir
* Munzur Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmenlik | İndir
* 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar | İndir
* Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi | İndir
* Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılmasına İlişkin Yönetmenlik - DEĞİŞİKLİK | İndir
* Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılmasına İlişkin Yönetmenlik - DEĞİŞİKLİK | İndir
* 2547 Sayılı Kanunun 44 üncü Maddesinin (c) Bendinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar | İndir
* Çift Anadal ve Yan Dal Programı Yönergesi 2022 -YENİ | İndir
* YAZ OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK | İndir
* Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (ÖZEL ÖĞRENCİ) | İndir
* Munzur Üniversitesi Akademik Danışmanlık Yönergesi | İndir