HAKKIMIZDA

Öğrenci merkezli; teknolojik yenilikleri etkin kullanan, çalışanların kendi potansiyellerini ortaya koyduğu ve yaratıcılığının desteklendiği, paydaşları ile karşılıklı etkileşim içinde, geri bildirime dayalı istekler doğrultusunda değişime açık altyapıya sahip; Üniversitenin diğer birimleri ile işbirlikleri yaparak eğitim ve öğretime katkıda bulunan, tüm paydaşlarımızın memnuniyetinin üst düzeyde olduğu hizmetler ile Üniversitemizde örnek bir birim olmaktır.

Üniversitemizin asıl hedefi olan, eğitilmiş çağdaş insan yetiştirme görevine katkı sağlamak olup üniversitemizin eğitim-öğretim etkinliklerinin verimli bir biçimde gerçekleştirilmesinde gerekli bilgi ve bilgi kaynaklarını yapısında toplayıp, iç ve dış paydaşların hizmetine en iyi ve hızlı bir biçimde sunabilmektir. Bu çerçevede; Çağın teknolojik değişimlerini yakalayarak, ilk kayıttan mezuniyete kadar süren;

•          Yeni öğrencilerin kayıt işlemlerinin organizasyonu,

•          Her dönem yapılan kayıt yenileme ve ders kayıt işlemlerinin organizasyonu,

•          Her dönem öğrencilerden alınan katkı paylarının Öğrenci Bilgi Sistemine yüklenerek Akademik Birimlerimizce takibinin sağlanması,

•          Kredi işlemlerinin takibi,

•          Staj sonuçlarının Öğrenci Otomasyon Sistemine Girilmesi,

•          İstatistiksel bilgilerin hazırlanması,

•          Mezuniyet işlemleri gibi hizmetlerde interaktif ortamda öğrenciye yardımcı olmak,

•          Var olan güçlü yönler ile olanaklardan en iyi şekilde ve en üst düzeyde yararlanarak olumsuzlukların ve zayıf yanların etkisini en aza indirecek plan ve izlenecek yolu belirleyerek geliştirmek,

•          Birimin insan kaynaklarından en iyi şekilde yararlanmak ve çalışanlar arasında işbirliğini güçlendirmek,

•          Çeşitli yönetmelik ve yönergelerle öğrencinin yararına ve öğrencilik haklarını koruyacak kararlar alınmasına katkı sağlamak,

•          Öğrencilerle ilgili her türlü istatistikî bilgileri düzenlemek, yatay-dikey geçiş kontenjan ve ilanlarını vermek, hukuki davaların yazışmalarını yapmak, öğrencilerle ilgili her türlü duyuruları izlemek,

•   Eğitim-Öğretim ve Öğrenci ile ilgili Üniversitemiz Senatosu ve Üniversitemizin akademik birimleri başta olmak üzere YÖK, ÖSYM, Valilik, KYK ve diğer kurum ve kuruluşlar ile yazışmaların yapılması gibi iş ve işlemlerin yapılmasıdır