YATAY GEÇİŞ DEĞERLENDİRME PUANI HESAPLAMASI VE YÖNETMELİK

    

Değerlendirme Puanı :

Adayın Yerleştrme Puanı

x 40   +

Adayın Genel not Ortalaması

x 60

Yerleştirme Puanı ( max)

4.00


Yükseköğretim Kurumlarında önlisans ve lisans düzeyindeki proğramlar arasında kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik için tıklayınız.