BİLGİ / BELGE

* Gösterge Tablosu | İndir
* Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi | İndir
* Hizmet Envanteri | İndir
* Yardımcı Doçent Adaylarından İstenen Belgeler | İndir
* Munzur Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri | İndir