BİLGİ / BELGE

* 2016 idare Faaliyet Raporu İndir
* 2017 Yılı Performans Programı İndir
* 2016 Yılı Performans Programı İndir
* 2015 idare Faaliyet Raporu İndir
* 2014 idare Faaliyet Raporu İndir
* Onuncu Kalkınma Planı İndir
* Stratejik Plan Genelgesi | İndir
* Stratejik Plan Yönetmenliği | İndir
* Üniversiteler İçin Stratejik Plan Rehberi | İndir
* Orta Vadeli Program (2017-2019) | İndir
* 2016 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu | İndir
* Munzur Üniversitesi 2016 Yılı Nakit Akış Tablosu | İndir
* 2016 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu | İndir
* Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre Haziran 2016 dönemine ait Mali Tablolar yayımlanmıştır | İndir
* Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre Mayıs 2016 dönemine ait Mali Tablolar yayımlanmıştır | İndir
* Bütçe Hazırlık Genel Yazı | İndir
* Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre Nisan 2016 dönemine ait Mali Tablolar yayımlanmıştır | İndir
* TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI AKADEMİK GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ | İndir
* Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre Mart 2016 dönemine ait Mali Tablolar yayımlanmıştır | İndir
* Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre Şubat 2016 dönemine ait Mali Tablolar yayımlanmıştır | İndir
* Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre Ocak 2016 dönemine ait Mali Tablolar yayımlanmıştır | İndir
* 2016 Yılı Mali Bilgiler Tablosu | İndir
* 2015 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu | İndir
* Elektronik Ortamda Düzenlenen Fatura Yerine Geçen Uçak Biletleri (E-Bilet) | İndir
* Personel girişi için e-yolluk uygulama kılavuzu | İndir
* Harcama yetkilisi girişi için e-yolluk uygulama kılavuzu | İndir
* Ek Ders Sınav Ücretleri Esas ve Usulleri1 | İndir