1-Üniversitemiz Öğrenci Kulüpleri ve Toplulukları

2-Öğrenci Kulüpleri ve Toplulukları Yönergesi

3-Öğrenci Kulüp ve Topluluk Kurma Başvurusu Evrakları

a) Kulüp Topluluk Basvuru Dilekçesi

b) Kulüp Topluluk Kurucu Üye Listesi

c) Kulüp Topluluk Örnek Tüzüğü

4-Öğrenci Kulüp ve Toplululuk Genel Kurul Kararı Evrakları

a) Örnek Genel Kurul-Yönetim Kurulu Kararı

b) Örnek Seçim Tutanağı

c) Örnek Üst Yazı

d) Örnek Üye Listesi

e) Örnek Yıllık Faaliyet Niteliği ve Dökümü

5-Öğrenci Kulüp ve Topluluk Faaliyet Başvurusu Evrakları

a) Etkinlik Planı

b) Örnek Faaliyet Üst Yazısı

c) Örnek Genel Kurul-Yönetim Kurulu Kararı