BİLGİ / BELGE

* Türkiye Sanayi Strateji Belgesi | İndir
* KÜSİ Eylem Planı 2015-2018 | İndir
* Türkiye Biyoteknoloji Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2015-2018 | İndir
* Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı 2015-2018 | İndir
* Sanayi Bakanlığı Destek Programları Sunumu | İndir
* Yeni ARGE Reform Paketi Sunumu | İndir
* Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu Öncelikli Alanlar Listesi | İndir
* Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği | İndir
* 5746 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği Sunumu | İndir
* 4691 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği Sunumu | İndir
* Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetleri Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamaları Sunumu | İndir
* Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumu | İndir
* ARGE Kanunu Genel Sunum | İndir
* 5746 Sayılı Kanun Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi | İndir
* Sınai Mülkiyet Kanunu | İndir
* Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralaması | İndir
* Kalkınma Bakanlığı Araştırma Alt Yapıları Çağrısı Başvuru Formu | İndir
* Kalkınma Bakanlığı Araştırma Alt Yapıları Çağrısı Ön Bilgi Formu | İndir
* Kalkınma Bakanlığı Mevcut Araştırma Alt Yapıları | İndir
* Munzur Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi UYGAR Yönetmeliği | İndir
* Yuksekogretim-Kurumlarinda-Gerceklestirilen-Buluslar-Kullanma-Kilavuzu. | İndir
* Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik | İndir