İDARİ KADRO


 Memur  Sevgi TAŞAN  Sekreterya  Dahili:1027

 Arş. Gör.  Faruk SERİN  Proje Geliştirme Yönetim Hizmetleri Modül Uzmanı  Dahili:1027