FAKÜLTE YÖNETİM KURULU


     

 Prof. Dr.  Fulya BENZER  Dekan V.

 Prof. Dr.  Durali DANABAŞ  Üye

 Prof. Dr.  Azime KÜÇÜKGÜL  Üye

 Prof. Dr.  Volkan KIZAK  Üye

 Doç. Dr.  Önder AKSU  Üye

 Doç. Dr.  Ayşegül PALA  Üye

 Dr. Öğr. Üyesi  Bilgin ZENGİN  Üye

 Fakülte Sekreteri  Nermin GÜNEŞ  Raportör