HAKKIMIZDA

    Doğu Anadolu Bölgesi tatlı su kaynakları ve özgün türleri bakımından su ürünleri araştırmaları için büyük bir potansiyel arz etmektedir. Bu potansiyeli ülke ekonomisine kazandırmak, sürdürülebilir kullanımını sağlamak, gerekli bilimsel çalışmaları yapmak ve nitelikli insan gücü yetiştirmek amacıyla kurulan Tunceli Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, kuruluşundan günümüze faaliyetlerini ve başarı ivmesini hızla arttırmaya devam etmektedir.

   Su Ürünleri Fakültesi’nden mezun olan öğrenciler, üniversitelerde akademisyen ve bakanlıklara bağlı genel müdürlüklerde ve araştırma merkezlerinde mühendis ve uzman olarak görev alabilmektedir. Kendi iş yerlerini kurma fırsatının olmasının yanında, özel sektörde tatlı su ve deniz balıkları yetiştiricilik tesislerinde, yem ve ağ fabrikalarında, balıkçı teknelerinde, su ürünleri işleme tesislerinde, sektör ile ilgili faaliyet gösteren firmalarda, sektöre danışmanlık yapan kuruluşlarda Su Ürünleri Mühendisi ünvanı ile iş bulma imkanına sahiptirler. Ayrıca, alacakları ilave dersler sonucunda girecekleri sınavlarda başarı gösterdikleri takdirde telsiz operatörü ve kıyı kaptanı belgelerine sahip olabileceklerdir.