HAKKIMIZDA

    Doğu Anadolu Bölgesi tatlı su kaynakları ve özgün türleri bakımından su ürünleri araştırmaları için büyük bir potansiyel arz etmektedir. Bu potansiyeli ülke ekonomisine kazandırmak, sürdürülebilir kullanımını sağlamak, gerekli bilimsel çalışmaları yapmak ve nitelikli insan gücü yetiştirmek amacıyla kurulan Munzur Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, kuruluşundan günümüze faaliyetlerini ve başarı ivmesini hızla arttırmaya devam etmektedir.

   Su Ürünleri Fakültesinden mezun olan öğrenciler, üniversitelerde akademisyen ve bakanlıklara bağlı genel müdürlüklerde ve araştırma merkezlerinde mühendis ve uzman olarak görev alabilmektedir. Kendi iş yerlerini kurma fırsatının olmasının yanında, özel sektörde tatlı su ve deniz balıkları yetiştiricilik tesislerinde, yem ve ağ fabrikalarında, balıkçı teknelerinde, su ürünleri işleme tesislerinde, sektör ile ilgili faaliyet gösteren firmalarda, sektöre danışmanlık yapan kuruluşlarda Su Ürünleri Mühendisi unvanı ile iş bulma imkanına sahiptirler. Ayrıca, alacakları ilave dersler sonucunda girecekleri sınavlarda başarı gösterdikleri takdirde telsiz operatörü ve kıyı kaptanı belgelerine sahip olabileceklerdir. 


MİSYON ve VİZYONUMUZ


   Misyon
      Fakültemizin misyonu, evrensel boyutta düşünmeyi, bilgi üretmeyi ve üretilen bilgileri insanlığın hizmetine sunan, çağdaş, bilimsel, teknolojik gelişmelere ve eleştirilere açık toplumun gelişmesine katkıda bulunacak aydın, yaratıcı, hür ve bilimsel düşünme gücüne sahip bireyler yetiştirmektir. Öncü fakülteler arasında olmak için, fakültemizin uluslararası boyutlarda bilimselliği ölçü alan bir araştırma ve eğitim kurumu haline getirilmesi başlıca amacımızdır.


   Vizyon
     Başlıca hedeflerimiz, bilimsel araştırma ve uygulama ağırlıklı, bilimsel standartlara uygun yenilikçi bir fakülte modelini oluşturmaktır. Fakültemiz, eğitimde kaliteyi ön planda tutarak, katılımcılığa ve ekip çalışmasına bağlı bir kurum kültürü oluşturup, su ürünleri alanında uluslararası düzeyde tanınan, tercih edilen ve kabul gören bir fakülte olmayı hedeflemektedir.