Görev Tanımları

* Dekan | İndir
* Dekan Yardımcısı | İndir
* Bölüm Başkanı | İndir
* Araştırma Görevlisi | İndir
* Fakülte Seketeri | İndir
* Bilgisayar İşletmeni | İndir
* Öğrenci İşleri | İndir
* Yazı İşleri Birimi | İndir