Job Descriptions

* Dekan | Download
* Dekan Yardımcısı | Download
* Fakülte Kurulu | Download
* Fakülte Yönetim Kurulu | Download
* Bölüm Başkanı | Download
* Öğretim Üyesi-Öğretim görevlisi | Download
* Araştırma Görevlisi | Download
* Fakülte Sekreteri | Download
* Şef | Download
* Yazı İşleri | Download
* Bölüm Sekreteri | Download
* Mali İşler | Download
* Satın Alma-Taşınır İşlemleri | Download
* Öğrenci İşleri | Download
* Destek Hizmetleri | Download