ABOUT US

Munzur Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

         

           Munzur Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 28.04.2010 tarih ve 27565 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/367 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Daha sonra 18 Nisan 2019 tarih 30749 sayılı Resmi Gazete Yayımlanan 17/04/2019 Tarih ve 968 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Munzur Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu , Sağlık Bilimleri Fakültesine dönüştürülmüştür. Fakültemizin eğitim ve öğretim ve araştırma hedefi, ülkemiz ihtiyaçlarına yönelik olarak bilim ve teknolojiye dayalı çağdaş yaklaşım ve yöntemlerle eğitilmiş, alanında yetkin, evrensel ve kültürel değerlere saygılı, etkin ve başarılı meslek insanları yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda  Fakültemiz bünyesinde;

          Hemşirelik

          Ebelik

          Çocuk Gelişimi

          Beslenme ve Diyetetik

          Sosyal Hizmet

          Acil Yardım ve Afet Yönetimi

          Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümleri bulunmaktadır

 

Fakültemizin Misyonu:

Bilim ve teknolojiye dayalı çağdaş yaklaşım ve yöntemlerle eğitilmiş, meslek alanında yetkin, evrensel ve kültürel değerlere saygılı, ülke gereksinimlerine yönelik  uluslararası standartlarda sağlık profesyonelleri ve eğiticileri yetiştirmek, üretilen hizmetleri ve teknolojiyi toplum yararına sunmaktır.

 Fakültemizin Vizyonu:

       Sağlık hizmetleri alanında yer alan disiplinlerde ; eğitimde, öğretimde ve uygulamada kaliteyi yakalamış, özgün çalışmalar yapabilen, bölgesinde lider, ulusal ve uluslararası çevrelerce tanınan saygın bir fakülte olmaktır.