SIK KULLANILANLAR

1) Maliye Bakanlığı: http://www.maliye.gov.tr

2) YÖK Başkanlığı: http://www.yok.gov.tr

3) Kamu İhale Kurumu (KİK): http://www.ihale.gov.tr

 4) Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS): http://www.kbs.gov.tr

5) Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü: http://www.bumko.gov.tr

6) Muhasebat Genel Müdürlüğü: http://www.muhasebat.gov.tr

7) Sosyal Güvenlik Kurumu: http://www.sgk.gov.tr

8) E-Bütçe: http://www.ebutce.bumko.gov.tr

 9) E-Mevzuat: http://www.mevzuat.basbakanlık.gov.tr

10) Resmi Gazete: http://www.resmigazete.gov.tr

11) Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP): http://www.ekap.gov.tr