Görev Tanımları

* Personel Görev Dağılım Formu | İndir
* Daire Başkanı | İndir
* İhale ve Doğrudan Temin Satın Alma Şube Müdürü | İndir
* Devlet Malzeme Ofisi Satın Alma Şube Müdürü | İndir
* Genel Evrak Şube Müdürü | İndir
* Koruma ve Güvenlik Şube Müdürü | İndir
* Maaş ve Tahakkuk Şube Müdürü | İndir
* Sivil Savunma Şube Müdürü | İndir
* Taşınır Kayı ve Kontrol Şube Müdürü | İndir
* Temizlik, Peyzaj ve Sıfır Atık Şube Müdürü | İndir
* Ulaştırma Hizmetleri Şube Müdürü | İndir
* Devlet Malzeme Ofisi Satın Alma İşlemleri Personeli | İndir
* Doğrudan Temin Satın Alma İşlemleri Personeli | İndir
* İhale Satın Alma İşlemleri Personeli | İndir
* Taşınır Kayıt Yetkilisi | İndir
* Genel Evrak İşlemleri Personeli | İndir
* Memur Maaş ve Tahakkuk İşlemleri Personeli | İndir
* Sürekli İşçi Maaş İşlemleri Personeli | İndir
* Ek Ders Ücreti İşlemleri Personeli | İndir
* Maaş Evrak Sevk İşlemleri Personeli | İndir
* Koruma ve Güvenlik İşlemleri Personeli | İndir
* Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Vardiya Sorumlusu | İndir
* Özel Güvelik Görevlisi | İndir
* Sivil Savunma İşlemleri Personeli (Sivil Savunma Amiri) | İndir
* Peyzaj İşlemleri Personeli (Ziraat Mühendisi) | İndir
* Peyzaj İşlemleri Personeli (Peyzaj Teknikeri) | İndir
* Temizlik Şefi (Temizlik, Peyzaj ve Sıfır Atık İşleri Sorumlusu) | İndir
* Temizlik Personeli | İndir
* Ulaştırma İşlemleri Personeli | İndir
* Ulaştırma İşlemleri Şoför | İndir
* Sıfır Atık İşlemleri Personeli | İndir
* Organizasyon Şeması | İndir