BİLGİ / BELGE

* Munzur Üniversitesi Yayınları ve Araştırma Verileri Açık Erişim Politika Yönergesi | İndir
* Kütüphane Hizmetleri Yönergesi | İndir
* Kütüphanelerarası Ödünç Verme Sistemi (KİTS) Esasları | İndir
* Türkiye Belge Sağlama Sistemi (TÜBESS) Esasları | İndir
* 2022 Yılı Faaliyet Raporu | İndir
* İntihal Programları (iThenticate, Turnitin ve İntihal.net) Kullanım Esasları | İndir
* Kütüphane Hesabına Giriş ve Üye İşlemleri Modülü | İndir
* Kütüphane Hesabından Kitap Ayırtma İşlemi | İndir
* YETKİM ile EKUAL Veri Tabanlarına Uzaktan Erişim | İndir