BİLGİ / BELGE

* İNTİHAL PROĞRAMI KULLANIM İLKELERİ | İndir
* AÇIK BİLİM,AÇIK ERİŞİM,AÇIK ARŞİV KILAVUZU | İndir
* Munzur Üniversitesi Yayınları ve Araştırma Verileri Açık Erişim Politika Yönergesi | İndir
* 2019 YILI FAALİYET RAPORU | İndir
* KİTS FORMU VE YÖNERGESİ | İndir
* KİTS FORMU VE YÖNERGESİ | İndir
* KÜTÜPHANE HİZMETLERİ YÖNERGESİ | İndir
* HİZMET STANDARTLARI TABLOSU | İndir