İDARİ KADRO


 Kütüphaneci  Feride TEKİN  feridetekin@munzur.edu.tr  Dahili:

 Kütüphaneci  Hazel DURMAZ  hazeldurmaz@munzur.edu.tr  Dahili:

 Bilgisayar İşletmeni  Hasan AK  hasanak@munzur.edu.tr  Dahili:

 Bilgisayar İşletmeni  Serap KAÇMAZ  skacmaz@munzur.edu.tr  Dahili:

 Bilgisayar İşletmeni  Hasan SARIÇİÇEK  hasansaricicek@munzur.edu.tr  Dahili:

 Memur  Aynur AKTEKİN  aynuraktekin@munzur.edu.tr  Dahili: