HAKKIMIZDA

Misyon

Kütüphanemizin misyonu, sunduğu bilgi hizmetleri ile Munzur Üniversitesi’nin eğitim-öğretim ve araştırma hedeflerinin gerçekleşmesini desteklemek ve bilimsel araştırmalar için gerekli bilgi ihtiyacını karşılama sürecini sürekli geliştirerek, en hızlı ve en elverişli yoldan bilgi ihtiyaç ve materyallerini karşılayarak kullanıcı odaklı hizmet sağlamaktır.

Vizyon

Munzur Üniversitesi Kütüphanesi’nin vizyonu, hizmete sunduğu bilgi, belge, araştırma, düşün, sanat ürünleri ile bilimsel platformlar arasında sürekli bilgi alışverişi ve paylaşımı sağlamak; böylece sadece Munzur Üniversitesi'nde değil aynı zamanda evrensel düzeyde tüm akademik araştırmalar için bilgi kaynağı oluşturarak dinamik akademik sürecin vazgeçilmez unsuru olma rolünü, sürekli gelişmeyle ileriye taşımak, çağdaş ve evrensel düzeyde bir bilgi merkezi olmaktır.

 

Ödünç Verme Kuralları

KULLANICI

KİTAP/GÜN

REFERANS KAYNAKLARI (ANSİKLOPEDİLER, SÖZLÜKLER, ATLASLAR vb.)

TEZLER/SÜRELİ YAYINLAR

AKADEMİK PERSONEL

5 Kitap/30 Gün

Ödünç verilmez kütüphane içinde kullanılır

Ödünç verilmez kütüphane içinde kullanılır

İDARİ PERSONEL

3 Kitap/15 Gün

Ödünç verilmez kütüphane içinde kullanılır

Ödünç verilmez kütüphane içinde kullanılır

ÖĞRENCİ      

(Ön Lisans, Lisans, Lisansüstü)

3 Kitap/15 Gün

Ödünç verilmez kütüphane içinde kullanılır

Ödünç verilmez kütüphane içinde kullanılır

DIŞ KULLANCI

3 Kitap/15 Gün

Ödünç verilmez kütüphane içinde kullanılır

Ödünç verilmez kütüphane içinde kullanılır

 

Genel Kurallar

 • Kitap ödünç alırken Munzur Üniversitesi öğrenci kimliği veya personel kimliğinin gösterilmesi zorunludur.
 • Ödünç alınan kitap başka kişilere devredilemez, başkasının adına kitap ödünç alınamaz.
 • Kullanıcı ödünç aldığı kitabı iyi kullanmakla ve belirtilen tarihte iade etmekle yükümlüdür.
 • Ödünç alınan kitaplar iade edilmediği takdirde; kullanıcı, geciktirdiği gün kadar kütüphaneden kitap ödünç alamaz. Ancak, belirtilen süre dolduktan sonra yeniden kitap ödünç alabilir.
 • İdare gerekli gördüğü durumlarda, ödünç verme süresi dolmadan okuyuculardan materyalleri geri isteyebilir.
 • Ödünç alınan kitabın kaybedilmesi ya da yıpratılması durumunda kullanıcı kaybettiği ya da yıprattığı kitabın aynısını temin etmekle sorumludur. Baskısı bulunmayan kitaplar için kullanıcılar, kütüphane yetkilileri tarafından belirlenen kitabı/kitapları temin etmek zorundadır.
 • Üniversiteden ayrılan veya mezun olan kullanıcı, kütüphane ile hiçbir ilişkisinin bulunmadığına dair belgeyi kütüphane yönetimine onaylatmak zorundadır. Kullanıcı üzerinde ödünç alınmış kitap varsa alınan kitaplar iade edilmeden çıkış belgesi verilmez.
 • Kurum dışından gelen kullanıcılar kütüphaneye üye olduktan sonra kütüphaneden yararlanabilir.
 • Yayınlar, elektronik güvenlik sistemi ile korunduğundan kütüphane dışına izinsiz çıkarılamaz.
 • Kütüphane içinde cep telefonu ile konuşmak, yüksek sesle konuşmak, gürültü yapmak ve yiyecek – içecek ile girmek kütüphanedeki diğer kullanıcıları rahatsız etmek yasaktır.
 • Raflardan alınmış kitaplar masalarda bırakılmalı, rafa yerleştirilmeye çalışılmamalıdır.
 • Kütüphanede sigara (5727 sayılı yasa gereğince) içilmesi yasaktır. Yasal uyarılara uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde işlem tesis edilir.
 • Kütüphanede, kullanıcılar bilgisayarları sadece araştırma ve incelemelerde kullanabilirler.
 • Kütüphanedeki masa ve sandalyeler ile diğer materyallerin yerleri değiştirilemez.
 • Kütüphanede demirbaş malzemeler ile materyallerin korunmasına özen gösterilmeli ahşap (masa, sandalye ve dolap) malzemelerin ve diğer (kitap, dergi, cd ve dvd ve bilgisayar monitör ve kasalarına) materyallerin çizilmemesine ve hasar verilmemesine özen göstermelidir, tespit edilmesi halinde kişi hakkında yasal işlem tesisine gidilecektir.
 • Kütüphane yönetiminden izinsiz kütüphane içerisinde kamera, fotoğraf makinesi ve benzeri cihazlarla çekim yapmak yasaktır.

Organizasyon Şeması