HAKKIMIZDA

Başkanlığımız

     Tunceli Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı(K.D.D.B); 
1  Daire Başkanı 

1 Bilgisayar İşletmeni

2  Kütüphaneci 

2 Memur

olmak üzere toplam 6  personel ile hizmet vermektedir. 

Tarihçe

      22.05.2008 tarih ve 5765 sayılı kanunla  Tunceli Üniversitesi kurulmuş  olup   6 Fakülte ,3 Meslek Yüksekokulu,1 Sağlık Yüksekokulu  ve 2 Enstitü ile eğitim-öğretime devam etmektedir. 2009 yılından itibaren Tunceli Üniversitesi Merkez Kütüphanesi olarak hizmet vermeye başlamıştır. Üniversite Kütüphanesi olarak  öncelikle araştırmacılar ve öğrencilerimiz olmak üzere, tüm Tunceli kamu kurum ve kuruluşlarına hizmet sunan önemli bir bilgi merkezi konumundadır

 

Derme

          Basılı kaynaklar olarak 14.500 adet otomasyona kayıtlı kitap, 390 dergi, 114 tez, 16 DVD, 124 CD ve  2.000 kitap, 50  adet kitap dışı materyal bulunmaktadır.

 

Amaçlarımız

        Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız, Üniversitede yapılan eğitim-öğretim ve araştırmalar için gereken bilgi, belge birikimini sağlamak, bu bilgi ve belgeleri ihtiyaç sahiplerinin
yararlanmasına hazır bulundurarak, bilgi gereksinimini karşılamak amaçları ile hizmet vermektir.

 

Misyonumuz

          Üniversitede verilen eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak; bilgi hizmetlerini çağdaş gelişmeler doğrultusunda düzenleyip, kullanıcılarının bilgi gereksinimlerini karşılamaktır.

 

Vizyonumuz

         Çağdaş bilgi hizmetlerini en üst düzeyde sağlayan evrensel çapta bir bilgi merkezi hizmeti vermektir