HAKKIMIZDA

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız;

1 Daire Başkanı

1 Şube Müdürü

1 Şef

1 Bilgisayar İşletmeni

1 Kütüphaneci

1 Tekniker

1 Sekreter

ve 1 Memur olmak üzere toplam 8 personel ile hizmet vermektedir.

 

Daire Başkanlığımızın Görevleri:

-Kütüphane ve Dokümantasyon hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli yönetmelik, yönerge, plan ve programı hazırlayıp Rektörlüğe sunmak ve uygulamak

-Daire Başkanlığı Şube Müdürlükleri ile Daire Başkanlığına bağlı merkez kütüphanesi ve birim kütüphaneleri için yeterli kadroyu oluşturmada gerekli çalışmaları yapmak, atanacak veya görevlendirilecek personelin özellikleri ile ilgili Rektörlüğe görüş bildirmek,

-Bağlı Şube Müdürlükleri ile Merkez ve Birim Kütüphanelerinin uyum ve işbirliği içinde çalışmasını sağlamak ve bu amaçla mesleki kurslar açmak , eğitim programları düzenlemek,

-Gerektiğinde kütüphanecilik eğitimi gören öğrencilere staj ve uygulama çalışmaları yaptırmak,

-Bilgi kaynaklarındaki ve kütüphane hizmetlerindeki gelişmelerin üniversite merkez ve birim kütüphanelerinde uygulanabilirliğini araştırmak ve sağlamak,

-Üniversite Merkez Kütüphanesi ve diğer birim kütüphaneleri aracılığı ile yapılan istekleri göz önüne alarak her yıl yurt içinden ve yurt dışından sağlanacak kitap, elektronik yayın, süreli yayın, araç-gereç ve benzeri materyal için gerekli bütçe taslağını hazırlayıp Rektörlüğe sunmak,

-Personelin hizmet içi eğitimini ve denetimini yapmak,

-Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı hizmetleri hakkında yıl sonu itibariyle ertesi yılın ocak ayı içerisinde ayrıntılı bir faaliyet raporu düzenlemek ve Rektörlük Makamına sunmak,

-Bilimsel çalışmaları kolaylaştıracak çalışmalar ve yayınlar yapmak

-Rektörlük Makamınca verilecek diğer görevleri yapmak.

 

Tarihçe:

22.05.2008 tarih ve 5765 sayılı kanunla Tunceli Üniversitesi kurulmuş olup 2016 yılında Meclis Genel Kurulunda kabul edilen kanun teklifi ile üniversitemizin adı Munzur Üniversitesi olarak değişmiştir.

2008 yılında Üniversitemizin kurulmasıyla Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımıza bağlı olarak Üniversite Merkez Kütüphanesi kurulmuş, Merkez Kütüphanesi Tunceli Meslek Yüksekokulu binasında öğrencilerimize ve tüm araştırmacılara hizmet vermeye başlamıştır.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresince Üniversitemiz kampüsünün 1.etabının tamamlanması ile üniversitemiz Aktuluk Kampüsü'ne taşınmış Daire Başkanlığımız ve Merkez Kütüphanemiz kampüsümüzde hizmet vermeye başlamıştır.

2016 yılında Merkez Kütüphanemize bağlı olarak okuma ve süreli yayınlar salonu oluşturulmuş Süreli Yayınlar Salonu'na merhum öğrencimiz Erkan Sarice' nin adı verilmiştir.

Munzur Üniversitesi 6 Fakülte, 7 Uygulama ve Araştırma Merkezi, 3 Meslek Yüksekokulu, 1 Sağlık Yüksekokulu ve 2 Enstitüsü ile eğitime devam etmektedir.

 

Misyonumuz:

Kurumsal değerlerimizi sahiplenen, yaratıcı ve eleştirel düşünen, bilimde öncü düşüncede özgür,  değerleri önemseyen, yerelde güçlü, evrensele açık, bilimsel, sosyal ve kültürel formasyonu yüksek, öz güveni ile üstleneceği mesleki ve sosyal sorumlulukları başarıyla yerine getirecek bireyler yetiştirmek için her türlü bilgi kaynak ve materyalini sunarak özgün bir kütüphane olmaktır.

 

Vizyonumuz:

·         Bilimsel araştırmanın ve öğrenmenin vazgeçilmez merkezi olarak bilim ve gelişim konusundaki tüm kaynaklara her yerden erişim sağlayan kütüphane olmak

·         Eğitim, öğretim ve araştırma materyallerini yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla zenginleştirmek,

·         Bilim, araştırma, yaratıcılık, yenilikçilik kültürünü güçlendirerek dünyanın lider araştırma üniversite kütüphaneleri arasında yer almak,

·         Akademik, bilimsel ve kültürel faaliyetlerimizle daha iyi bir geleceğin şekillenmesine katkıda bulunmak,

·         Nitelik ve nicelik bakımından en zengin koleksiyona sahip olmak,

·         Ulusal ve uluslararası kütüphane hizmetlerinde girişimci ve öncü olmak,

·         Kütüphane kullanıcılarının ihtiyaçlarını önceden tespit ederek tedbir almak,

·         Teknolojik gelişime uygun arşivleme sistemlerine sahip olmak,

·         Bilgi kaynaklarına erişimin daha kolay ve hızlı olması için inovatif çalışmalar yapmak,

 

Eğitim, öğretim ve araştırmada evrensel ve küresel düzeyde hizmet sunabilen bir üniversite kütüphanesi olmaktır.

 

Amaçlarımız:

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız, üniversitede verilen eğitim, öğretim ve araştırmalar için gereken bilgi, belge gereksinimini sağlamak, bu bilgi ve belgeleri ihtiyaç sahiplerinin yararlanmasına hazır bulundurarak, bilgi gereksinimini karşılamak amaçları ile hizmet vermektedir.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımızca Yayımı Gerçekleştirilen Yayınlar

-Kerbela Mersiyeleri Kitabı

-1. Uluslararası Dersim Sempozyumu

-Osmanlı Vilayet Salnamelerinde Dersim Sancağı Kitabı

-Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

-Leksikon Zazaca Sözlük