Görev Tanımları

* Dekan | İndir
* Dekan Yardımcısı | İndir
* Fakülte Kurulu | İndir
* Fakülte Yönetim Kurulu | İndir
* Bölüm Başkanı | İndir
* Anabilim Dalı Başkanı | İndir
* Öğretim Üyesi | İndir
* Öğretim Görevlisi | İndir
* Araştırma Görevlisi | İndir
* Fakülte Sekreteri | İndir
* Yazı İşleri | İndir
* Bölüm Sekreteri | İndir
* Personel İşleri | İndir
* Öğrenci İşleri | İndir
* Mali İşler / Taşınır İşlemleri | İndir
* Destek Hizmetleri | İndir