PERSONEL BİLGİ / BELGE

* Aile Durum Bildirim Formu | İndir
* Akademik Görev Belgesi | İndir
* Akademik Personel Ders Verdiğine Dair Örnek Dilekçe-Tablo | İndir
* Akademik Teşvik Komisyon Tutanağı | İndir
* Ara Sınav Uygulama Evrağı | İndir
* Arıza ve Onarım Bildirim Formu | İndir
* Ders Telafi Formu | İndir
* Ders Uygulama Dosyası Şablonu | İndir
* Ders Uygulama Formu | İndir
* Ek Ders Ücret Formu | İndir
* Final Sınavı Uygulama Evrağı | İndir
* Final Ücreti Bildirim Formu | İndir
* İlişik Kesme Formu-YENİ | İndir
* İntibak Formu (2) | İndir
* İntibak Sonuç Çizelgesi (1) | İndir
* Jüri Ödeme Talep Formu | İndir
* Jüri Üyeliği Ücret Talep Formu (1) | İndir
* Mal Bildirim Formu (1) | İndir
* Öğrenci Ders Devam Çizelgesi | İndir
* Öğrenci Disiplin Soruşturması Dizini | İndir
* Öğrenim Çıktısı Değerlendirme Formu | İndir
* Senkron Ek Ders Formu Örneği 3 (Üç fakültede ders verenler için) | İndir
* Senkron Ek Ders Formu Örneği 2 (İki fakültede ders verenler için) | İndir
* Senkron Ek Ders Formu Örneği 1 (Tek fakültede ders verenler için) | İndir
* Sınav Tutanağı Formu | İndir
* Sınav Tutanağı | İndir
* Tebliğ-Tebellüğ Belgesi | İndir