Kişisel Bilgiler İletişim Bilgileri     Görev
Unvan: Prof. Dr.
Ad-Soyad: Muzaffer AŞKIN
E-Posta: muzafferaskin@munzur.edu.tr Dekan V.  
Telefon: 04282131794/1006
Web: www.munzur.edu.tr    

Unvan: Yrd.Doç.Dr.
Ad-Soyad: Sevim Erşahin KARAKAŞ
E-Posta: sekarakas@tunceli.edu.tr Dekan Yardımcısı  
Telefon: 04282131794/2541
Web: www.munzur.edu.tr    

Unvan: Yrd. Doç. Dr.
Ad-Soyad: İbrahim TOSUN
E-Posta: itosun@munzur.edu.tr Dekan Yardımcısı  
Telefon: 04282131794/2529
Web: www.munzur.edu.tr    

Unvan: Fakülte Kurulu Üyesi
Ad-Soyad: Hüseyin KASUN
E-Posta: Fakülte Sekreteri  
Telefon: 04282131794/2522
Web: www.munzur.edu.tr