İş Akış Şemaları

* Akademik Personel Alımı | İndir
* Akademik Personelin Görevlendirilmesi | İndir
* Anabilim Dalı Başkanı Ataması | İndir
* Bağış ve Yardım Yoluyla Edinilen Taşınırların Giriş İşlemleri | İndir
* Bakım-Onarım Hizmetleri Süreci | İndir
* Bölüm Başkanı Ataması | İndir
* Bütçe Hazırlama | İndir
* Ders Kayıt İşlemleri | İndir
* Ders Muafiyet ve İntibak İşlemleri | İndir
* Ders Planları ve İçeriklerinin Güncellenmesi | İndir
* Devir Yoluyla Çıkış İşlemleri | İndir
* Devir Yoluyla Giriş İşlemleri | İndir
* Ek Ders İş Akış Şeması | İndir
* Fakülte Kuruluna Temsilci Üye Seçimi | İndir
* Fakülte Yönetim Kuruluna Temsilci Üye Seçimi | İndir
* Gelen Giden Evrak İşlemeri | İndir
* Geri Dönüşümü Mümkün Atıkların İşlemleri | İndir
* Görevden Ayrılma Nakil İşlemleri | İndir
* Hurdaya Ayırma Nedeniyle Çıkış İşlemleri | İndir
* Kayıp Diploma Talebi | İndir
* Kayıt Dondurma İşlemleri | İndir
* Kefalet Sandığı Kesintileri Süreci | İndir
* Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma | İndir
* Mazeret Sınavı | İndir
* Mezuniyet İşlemleri | İndir
* Mezuniyet Tek Ders Sınavı | İndir
* Muayene Kabul İşlemleri | İndir
* Öğrenci Belge Talebi | İndir
* Öğrenci Danışman Ataması | İndir
* Öğrenci Disiplin Soruşturması | İndir
* Öğrenci Toplulukları Kurulması İşlemleri | İndir
* Öğrenci Yeni Kayıt İşlemleri | İndir
* Sınav Programlarının Hazırlanması | İndir
* Sınavlara İtiraz | İndir