FAKÜLTE KURULU


 Prof. Dr.  Ülkü ÖZBEY  Başkan

 Prof. Dr.  Fulya BENZER  Üye

 Prof. Dr.  Gülnaz KARATAY  Üye

 Prof. Dr.  Ülkü ÖZBEY  Üye

 Doç. Dr.  Gönül ŞENER  Üye

 Doç. Dr.  Melih YÜCESAN  Üye

 Doç. Dr.  Tuba PARLAK AK  Üye

 Prof. Dr.  Ülkü ÖZBEY  Bes. ve Diyet. Böl. Başk.

 Dr. Öğr. Üyesi  Sevda ARSLAN ŞEKER  Hemşirelik Bölüm Başkanı

 Doç. Dr.  Nursel ALP DAL  Ebelik Bölüm Başkanı

 Doç. Dr.  Melih YÜCESAN  Acil Yard. ve Afet Yön. Böl. Başk.

 Doç. Dr.  Gönül ŞENER  Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı

 Doç. Dr.  Servet GÜN  Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı

 Prof.Dr.  Gülnaz KARATAY  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkan V.