PERSONEL BİLGİ / BELGE

* Akademik Görev Belgesi Resimli Anlatım | İndir
* Aile Durum Bildirim Formu | İndir
* Mal Bildirim Formu | İndir
* Tebliğ-Tebellüğ Belgesi | İndir
* Yurtdışına Çıkış İzin İstek Formu | İndir
* EK Ders Ücret Bildirim Formu | İndir
* Final Ücreti Bildirim Formu | İndir
* 2018 Faaliyet Raporu | İndir
* Jüri Üyeliği Ücreti Ödeme Talep Formu | İndir
* Ders Telafi Formu | İndir
* Öğrenci Disiplin Soruşturması Dizini | İndir
* Hemşirelik Bölümüm Uygulama Yönergesi | İndir
* Ebelik-Yönerge (Ders uygulama ve stajlara ilişkin usul ve esaslarda düzenleme) | İndir
* İntibak Sonuç Tablosu | İndir
* Munzur Üniversitesi Bağıl Not Yönergesi | İndir
* İntibak Sonuç Tablosu-2 | İndir
* SENRON EK DERS FORMU ÖRNEĞİ 1 (TEK FAKÜLTEDE DERS VERENLER İÇİN) | İndir
* SENKRON EK DERS FORMU ÖRNEĞİ 2 ( İKİ FAKÜLTEDE DERS VERENLER İÇİN) | İndir
* SENKRON EK DERS FORMU ÖRNEĞİ 3 ( ÜÇ FAKÜLTEDE DERS VERENLER İÇİN) | İndir