PERSONEL BİLGİ / BELGE

* Akademik Personel Ders Verme Dilekçe Örneği | İndir
* Akademik Görev Belgesi | İndir
* Akademik Pers. Ders Verdigine Dair Örnek Tablo | İndir
* Akademik Teşvik Komisyon Tutanağı | İndir
* Ara Sınav Uygulama Evrağıı | İndir
* Ek Ders Ücret Formu | İndir
* Final Sınavı Uygulama Evrağı | İndir
* Final Ücreti Bildirim Formu | İndir
* İntibak Sonuç Çizelgesi | İndir
* İntibak Tablosu 2 | İndir
* Jüri Ödeme Talep Formu | İndir
* Jüri Üyeliği Ücret Talep Formu | İndir
* MUNZUR ÜNİVERSİTESİ BAĞIL NOT YÖNERGESİ | İndir
* Öğrenci Devam Durum Listesi | İndir
* Öğrenim Çıktısı Değerlendirme Formu | İndir
* SENKRON EK DERS FORMU ÖRNEĞİ 3 ( ÜÇ FAKÜLTEDE DERS VERENLER İÇİN) | İndir
* SENKRON EK DERS FORMU ÖRNEĞİ 2 ( İKİ FAKÜLTEDE DERS VERENLER İÇİN) | İndir
* SENRON EK DERS FORMU ÖRNEĞİ 1 (TEK FAKÜLTEDE DERS VERENLER İÇİN) | İndir
* SBF Öğrenci Disiplin Sorusturması Dizini | İndir
* Aile Durum Bildirim Formu | İndir
* Arıza ve Onarım Bildirim Formu | İndir
* Disiplin Soruşturması Dizini | İndir
* İLİŞKİ KESME FORMU YENİ | İndir
* Mal Bildirim Formu | İndir
* Tebliğ-Tebellüğ Belgesi | İndir
* Yurtdışına Çıkış İzin İstek Formu | İndir
* Yurtdışına Çıkış İzin İstek Formu | İndir
* Ders Uygulama Dosyası Şablonu | İndir
* Ders Uygulama Formu | İndir
* Sınav Tutanağı Formu | İndir
* Sınav Tutanağıı | İndir
* SBF Öğrenci İntibak Talep Formu | İndir