HAKKIMIZDA

Tunceli Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu,
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 28.04.2010 tarih ve 27565 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/367 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Sağlık Yüksekokulu bünyesinde Hemşirelik, Ebelik, Beslenme ve Diyetetik ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon  Bölümleri yer almaktadır.

    Misyon:
   “Bilim ve teknolojiye dayalı yaklaşım ve yöntemlerle eğitilmiş; birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürmede bakım, eğitim, araştırma, yönetim, danışmanlık ve liderlik rollerini bilimsel ilkeler çerçevesinde etkin olarak gerçekleştirebilen; iletişim kurma, kanıta dayalı çalışma, eleştirel düşünme, kriz yönetme ve sorumluluk alma becerileri gelişmiş; aynı zamanda toplumsal sorunlara duyarlı hemşireler yetiştirmek” tir.
 
     Vizyon:
    Öğrencileri, öğretim elemanları, eğitim programları ve bilimsel araştırmaları ile ulusal önceliklere göre entegre edilmiş ancak uluslar arası standartlarda bilimsel eğitim yürüten bir hemşirelik eğitim kurumu olmaktır.