FAKÜLTE GÖREV TANIMLARI

* Dekan | İndir
* Dekan Yardımcısı | İndir
* Fakülte Kurulu | İndir
* Fakülte Yönetim Kurulu | İndir
* Bölüm Başkanı | İndir
* Öğretim Üyesi-Öğretim görevlisi | İndir
* Araştırma Görevlisi | İndir
* Fakülte Sekreteri | İndir
* Şef | İndir
* Yazı İşleri | İndir
* Bölüm Sekreteri | İndir
* Mali İşler | İndir
* Satın Alma-Taşınır İşlemleri | İndir
* Öğrenci İşleri | İndir
* Destek Hizmetleri | İndir