Alevi Canlar Zonguldak 'da Buluştu

ZONGULDAK-GÜMELİ BELDESİNDE HIDIRELLEZ ETKİNLİKLERİNE YOĞUN İLGİ

            Zonguldak ilinin Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde geçtiğimiz hafta Uluslararası Çepni-Kürtünlü-Nalcı Hıdırellez Buluşması, Karadeniz Bölgesi Alevileri ve Güvenç Abdal Ocağı Kültür Günü adlı etkinlik binlerce canın katılımıyla büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirildi.

            Zonguldak Gümeli belde belediyesi tarafından tertip edilen ve Tunceli Üniversitesi’nin bilimsel-akademik açıdan katkıda bulunduğu organizasyona Türkiye’nin Zonguldak başta olmak üzere Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Samsun, Düzce, Gaziantep, Tunceli, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Kocaeli, Antalya ve Ankara gibi onlarca ilinden ve Bulgaristan’ın Deliorman bölgesi olmak üzere yurtdışından da yoğun bir katılımla gerçekleşti.
Farklı ocaklara ve süreklere mensup Alevi ve Bektaşi toplulukların inanç önderi, kurum temsilcisi düzeyinde temsil edildiği bu önemli organizasyona Tunceli Üniversitesi’nden Rektör Prof. Dr. Ubeyde İpek başkanlığında kalabalık bir heyet iştirak etti.

            Programda bir konuşma yapan Prof. Dr. Ubeyde İpek, Alevi-Bektaşi inancının kültürel ve tarihi açıdan Anadolu’nun en önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek Anadolu’da bahar bayramı olarak kabul edilip yüzlerce yıldır kutlanan Hıdırellez etkinliğinde, onlarca yöreden binlerce canla Zonguldak-Gümeli’de bir araya gelmekten son derece mutlu olduğunu ifade etti.

            Bu tür organizasyonların ülkemizde birlik ve beraberliği artırdığını, farklı inanç ve kültüre sahip toplulukların birbirlerini daha iyi tanıma fırsatı bulduğunu belirten Rektör İpek, Zonguldak-Gümeli’de yerleşik Alevi-Bektaşi topluluğun Güvenç Abdal Ocağı mensubu olduğu ifade ederek sözlerine şu şekilde devam etti:

            “Güvenç Abdal Ocağı, Karadeniz bölgesinde etkinlik sahasına sahip Alevi inanç-dede ocağıdır.
            Güvenç Abdal, Hacı Bektaş Veli’nin dervişlerinden olup XIII.yüzyılda yaşamıştır. Alevi inancının örgütleyiciliğini yapmak için Hacı Bektaş Veli tarafından Gümüşhane-Kürtün-Harşit vadisine gönderilmiştir. Güvenç Abdal Harşit’te Taşlıca (Şıhlı) köyünü kurmuş ve bölgede iskan olmuş olan Çepni topluluğuna sosyal-dini önderlik yapmıştır. Tarihsel süreç içerisinde Güvenç Abdal Ocağı Karadeniz bölgesinde Gümüşhane ili merkezli olarak örgütlenmiştir.

            Ayrıca ocağa bağlı talip toplulukları Sivas, Tokat, Çorum, Erzurum, Kars, Kocaeli illerinde de yaşam alanları oluşturmuştur. Güvenç Abdal Ocağı, Aleviliğe ait ritüel ve inanç pratiklerinin geleneksel çizgisiyle devam ettirildiği ocaklardandır. Güvenç Abdal Ocağı’nda başta cem hizmeti olmak üzere Muharrem ayı, nevruz, hıdrellez gibi uygulamalar geleneksel çizgisi ile yaşatılmaktadır.”

            Rektör Prof. Dr. İpek konuşmasının devamında Güvenç Abdal Ocağı’nın ocak aidiyeti bağlamında farklı bölgelerde yerleşik bir talip kitlesine sahip olduğunu bu özelliği ile Güvenç Abdal Ocağı’nın farklı yörelerdeki Alevi öğretisine ait algılamaları bünyesinde topladığını, bu özellikleriyle Güvenç Abdal Ocağı’nın Anadolu’da Alevi inanç-dede ocakları arasında öncelikli ve önemli bir yere sahip olduğunu aktardı.

            Programda Alevi-Bektaşi inancının bilimsel boyutu ile anlatıldığı sunumlar yapılarak özellikle Karadeniz bölgesi Alevileri ile Güvenç Abdal Ocağı üzerine konuklara tarihsel öneme sahip belgeler üzerinden detaylı bilgiler aktarıldı.

            Organizasyon da farklı ocak ve süreklere mensup Alevilerin semahları dönülürken, Türkiye’nin değişik yörelerinden ve Bulgaristan-Deliorman’dan aşıklar, otantik-orijinal özellikte deyişler okudu.