STAJ


Munzur Üniversitesi; Mühendislik Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Meslek Yüksekokulları gibi uygulamalı programlarda zorunlu staj bulunmaktadır. Zorunlu stajlar, bu programlardan mezun olabilmek için önkoşuldur. Staj planı, ilgili birim staj yönergesi doğrultusunda bölüm staj koordinatörleri tarafından özenle organize edilmekte ve önceden belirlenme aşaması ve staj tamamlandıktan sonra öğrenci staj dosyasının ve raporlarının değerlendirilmesi ile süreç tamamlanmaktadır.