MUNZUR ÜNİVERSİTESİ

Bilimde Öncü, Düşüncede Özgür, Zekâda Sivri

“Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Üniversitesi”

  Munzur Üniversitesi; düşünce sürecinin düzenlenmesi ve yönetilmesi olarak ifade edilen mavi rengiyle; 8 Fakülte, 1 Lisansüstü Enstitü, 3 MYO, 13 Araştırma Merkezi’nde ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir (https://www.munzur.edu.tr).

  Munzur Üniversitesi “akıl, düşünme, mantık, zeka, muhakeme, ilim, irfan ve hikmet yolculuğunda (Mürşidi Kamil) gezerek okuma usulünde ve eğlenerek yaparak öğrenme esasında kendisine, yöresine, ülkesine ve insanlığa faydalı mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

  Üniversitelerin asli görevi olan bilimsel ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlama sürecinde mezunlarının iş bulmalarını ve girişimci olup kendi işlerini kurmalarını önceleyen anlayışla, bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma üniversitesi olarak faaliyetlerini yürütmektedir.

  Üniversitemizde normal eğitim-öğretim faaliyetleri yanında ön lisans bölümleri dahil kayıt yapacak tüm öğrencilerimizin katılacakları YÖK tarafından yürütülen “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Üniversitesi” adıyla hedefe yönelik program yürümektedir. Söz konusu program kapsamında çalışmalarına devam eden Munzur Üniversitesi’nin ihtisas alanı;

“Stratejik Hammaddeler ve İleri Teknoloji Uygulamalarıdır”.

  Munzur Üniversitesi’ni tercih etmeniz için başta Tunceli ilinin güzel bir eğitim ekosistemi olmasının yanında birçok neden var. Şöyle ki,

  Tunceli insanın kültürel zenginliği, herkesin kitap okumayı alışkanlık haline getirmiş olması, bozulmamış coğrafyası, biyo-çeşitliliği, sosyal yaşam, sağlıklı suları ile doğal gıdalarının yanı sıra en önemlisi kültürel çeşitliliği zenginliğe dönüştürmede Munzur Üniversitesi’nde dış paydaşların katılımıyla yürütülmekte olan multidisipliner 6 program ve bunların pillarlarında kariyer yaparak hayatı güzel bir piarla tamamlama fırsatı sunulmaktadır.

  Munzur Üniversitesi’nde diğer üniversitelerden farklı olarak Ar-Ge Profesyonelliği Programı yürütmektedir. Söz konusu programdan mezun olacak Ar-Ge Teknikerleri ve Ar-Ge Mühendislerinin kendiişlerini kurma (girişimcilik) ve ulusal-uluslararası istihdam fırsatları çok yüksektir.

  Ürettiği nitelikli bilgi ve yetiştirdiği insan kıymetleri ile farklılaşmaya katkı sunmaya çalışılan Munzur Üniversitesi’ni farklı kılan unsurlar;

  Dünya’daki ileri teknoloji uygulamalarını gerçek zamanlı izleyerek stratejik durumları başta insan olmak üzere hammaddeler bazında yöre, bölge, ülke ve Dünya ölçeğindeki konumlanmaları belirlenmekte, katma değer kazandırılması ve çağın gerekliliklerine göre dijital iletişimi yapılmaktadır. Sürecin katılım ve kapsayıcılıkla yönetilmesi sonucunda;

  Beşer olan insanın Doğal ve Sosyal dengede Sağlıklı yaşamasının Mühendisliği şeklinde, öğrencilerin pergel gibi bir ayağı yerli ve milli duygularla kendisine, yöresine, ülkesine ve insanlığa faydalı olmak için yere sağlam basan, diğer ayağıyla açılabildiği kadar Dünyaya açılabilen mezunlar verilmektedir.

  Yükseköğretimin eğitim-öğretim, araştırma ve topluma katkı hizmetleri kapsamında 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile yönetilen bütün süreçlerde;

- Beşeri Bilimler,

- Doğa Bilimleri,

- Sosyal Bilimler,

- Sağlık Bilimleri,

- Mühendislik Bilimleri,

  Kültür, sanat ve spor etkinlikleri ile kalite, çeşitlilik, farklılık ve bölgesel gelişme odaklı bir hedefe yönelik programlar döngüsel şekilde yürütülmektedir. Belki de sizlerin Munzur Üniversitesi’ni tercih etmenizin yegâne sebebi bu olacaktır.

  Munzur Üniversitesi’nde hayatın en güzel yılları olan “üniversite yıllarında” ulusal ve uluslararası işbirliğinde YAT almanıza fırsat sunulmaktadır. Yörede yaşayan insanların ve özellikle akademisyenlerin iyi derecede yabancı dil bilmeleri mezunlarımıza uluslararası düzeyde Yönetim Becerileri, Alan Bilgisi, Teknolojik Yetkinlik (YAT) kazandırmaktadır.

  Tunceli ilinin sürdürülebilir yenilikçi ekosistemi ve Munzur Üniversitesi’nin “Bilimde Öncü, Düşüncede Özgür” anlayışı üniversitenin Zekâda Sivri öğrenciler tarafında tercih edilmesini arttırmakta ve bu durum “önce insan” anlayışıyla her geçen gün bizleri diğer üniversitelerden farklılaşmaktadır.

  Üniversitemize kayıt yaptıran tüm öğrenciler için; Hedefe yönelik program çerçevesinde hemen her branştan ön lisans ve lisans öğrencilerine sunulan Ar-Ge Profesyonelliği sonrasında mezunlarımız için ulusal –uluslararası iş, istihdam ve kendi işini kurma girişimcilik fırsatları sunulmaktadır.

  “Sanat Sanat İçindir” anlayışıyla başlanarak “Yenilikçilik ruhun gıdasıdır” yaklaşımıyla Bilim; Beşer olan insanın Doğal ve Sosyal dengede Sağlıklı yaşamasının Mühendisliğidir şeklinde Toplum Mühendisliği anlayışıyla “Sanat Toplum İçindir” hedefiyle ele alınmaktadır.

  Farklılaşma stratejisini belirlemiş Munzur Üniversitesi’nde yörelerin doğal zenginlikleri ile kültürel zenginlikleri akademisyenlerimizin, öğrencilerimizin ve dış paydaşlarımızın katılım, katkı ve kapsayıcılığında katalizör unsurlarla desteklenerek hasar veya kalıntı bırakmayacak şekilde “insanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır” şeklindeki uluslararası kariyer yolculuğuna çıkacak siz değerli öğrencilerini beklemektedir.

  Kendisine, yöresine, ülkesine ve insanlığa faydalı olma yolunda “I have a dream (benim bir hayalim var) diyen öğrencilerimizin;

  Akıl, düşünme, zekâ, mantık, muhakeme, ilim, irfan ve hikmet yolculuğunda “ülkesinin ve insanlığın sahip olduğu varlıkları herkesten farklı şekilde algılayıp bunu düşe, düşü işe, işi aşa, aşı zenginliğe dönüştürmede duygu, bilgi, beceri ve yetkinlikleri yönetip ve organize etmek” isteyenler için Munzur Üniversitesi hayat boyu öğrenme şeklinde aşağıdaki fırsatları sunmaktadır;

  “Aynaya bak, dağa bak, göle bak, uzaya bak ve düşün” şeklinde özetlenebilecek süreçte hemen her güzelliği görerek kültürel çeşitliliğin zenginliğe dönüştürüldüğü hoşgörü ortamı Tunceli ilinde;

  - Kültürel çeşitlilik ile başlayıp, kültürden bilgi, bilgiden bilim, bilimden teknoloji, teknolojide yenilik ve yenilikle kalkınma fırsatları için YAT Programı (Yönetim Becerileri, Alan Bilgisi, Teknolojik Yetkinlik) ile kazandırılacak sürdürülebilir yenilikçi girişimcilik ekosistemi oluşturmayı hedeflemektedir. “Bilim Tarih ve Tabiat Okumalarıdır” anlayışıyla üniversitenin kurulduğu şehirde; Ovacık Gözeleri, Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Suyu, Tabiat Anıtları ile harikulade Çemişgezek, Hozat, Mazgirt, Nazimiye, Ovacık, Pertek, Pülümür ilçeleri yer almaktadır. Hayatın stratejik yılları olarak ifade edilebilecek üniversite yıllarındaki arkadaşlıklarla bir YAT alarak “maziden atiye bilim yolculuğu yapacağınız” yeni ve yenilikçi bir hayat sizleri beklemektedir. Mevlana Celalettin Rumi’nin dediği gibi “Dün dünde kaldı cancağazım şimdi yeni şeyler söylemek lazım”.

  Munzur Üniversitesi yönetim becerilerinizi geliştirebileceğiniz 7406 km2 lik yüzölçümüyle Tunceli ilinin zenginliklerinde ve alanında en iyilerin günün gerekliliği olan dijital teknolojik yetkinlikleri kazandıracak altyapısıyla “ilim tabiatta vardır sadece keşfedilmeyi bekler” anlayışıyla siz yeni öğrencilerini beklemektedir.

Prof. Dr. Kenan PEKER

Munzur Üniversitesi Rektörü

copyright@2023