Kalkınma Bakanlığı 11.Kalkınma Planı Tunceli Toplantısı Üniversitemizde Gerçekleştirildi

Türkiye’nin gelecek beş yıl içinde ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyan 11. Kalkınma Planı için Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülen ve toplumun tüm kesimlerinin görüşlerini almayı hedefleyen 11. Kalkınma Planı hazırlık toplantıları üniversitemizde öğrencilerimizin katılımı ile gerçekleştirildi.

Öğrencilerimizin; gençlerin istihdamı, girişimcilik ve gençlerin sosyal hayata katılımları başlıklarında gençlerin sorunları ve bunların çözümüne yönelik önerileri kayıt altına alındı. Bu önerilerin 11. Kalkınma Planına yansıtılacağını ifade eden yetkililer, düzenlenen etkinlik ile gençlerin Türkiye’nin kalkınmasıyla ilgili stratejilerin belirlenip uygulanmasında daha fazla pay sahibi olacaklarını ifade etti.