Üniversitemiz Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Arzu Karaca'nın 8 Mart Mesajı

Munzur Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Arzu Karaca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hakkında düşüncelerini paylaştı. Karaca, duygularını şu sözlerle ifade etti; "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, yani tarih boyunca hak ve özgürlükleri başta olmak üzere verdiği mücadeleleri ciltler dolusu kitaplara sığmayan kadınların günüdür. Hayatın kaynağı, rahmetin, merhametin, şefkatin, zarafetin, nezaketin sembolü kadınlarımızı, fedakârlığın sembolü şehit annelerimizi ve şehit eşlerimizi saygıyla selamlıyorum.

Biliyoruz ki, kadın toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsurudur. Kadının ilerlemesi sosyal adaletin bir şartı olmakla birlikte sadece bir kadın sorunu değildir. Bu konu, sürdürülebilir, adil ve kalkınmış bir toplumu inşa etmenin tek yolu olup, politik, sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel güvenliği başarmanın da ön koşuludur. Demokratik, ileri bir toplum için, kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk vb. alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan faydalanabiliyor olmaları dolayısı ile büyük önem taşımaktadır.

Kadınların kişisel ve mesleki bilgi, yetenek ve becerilerini geliştirecek kurumsal yapı ve mekanizmaların kapasitelerini, niteliklerini ve erişim kolaylıklarını iyileştirecek, kadınların aile hayatı, sosyal, siyasi ve ekonomik alanda karar mekanizmalarına katılımlarını güçlendirecek, sosyal ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak çalışmalarda bulunmak Merkezimizin temel görevlerinden biridir. Kadının gelişmesine katkı sunmayı hedefleyen Merkezimiz ileriki dönemlerde daha aktif olarak çalışmalarına devam edecektir. Bu vesileyle her şeyin en güzeline layık olan kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, saygılarımı sunuyorum."