Yatırımcı Kuruluşlar İçin Yenilenebilir Enerji Eğitimi Verildi

Fırat Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında Tunceli Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından yürütülen TRB-17-TD-0055 Referans Numaralı “Yatırımcı Kurum ve Kuruluşlar İçin Yenilenebilir Enerji Eğitimi Projesi” 16-20 Nisan 2018 tarihleri arasında Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisinde gerçekleştirildi. Eğitmen olarak Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hikmet ESEN bu projede görev aldı. Yatırımcı kurum ve kuruluşlarda görevli 50 personel (uzman, mühendis, yönetici, akademisyen vb.) için yenilenebilir enerji farkındalığının artırması hedeflenen projede eğitim, 5 gün boyunca, sabah 09:00 ile 16:30 saatleri arasında 4 farklı oturumda devam etti. Eğitimin ilk 3 gününde çeşitli güncel kaynakların ve dokümanların taranması ile oluşturulmuş, yaklaşık 1000 sayfalık eğitim notları ile Dünyada, Türkiyede ve Tunceli ili özelinde yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli, ayrıntılı olarak katılımcılara anlatıldı. Eğitimin 4. günü sabah oturumunda güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi uygulamalı olarak, yine aynı gün öğleden sonraki oturumlarda güneş enerjisi santrali kurulumu için lisanslı ve lisanssız mevzuatlar ile bunların maliyet analizleri ayrıntılı olarak ele alındı. Eğitim süresi boyunca her günün sonunda soru cevap şeklinde devam eden kursun sonuncu gününde sabah oturumunda grup çalışmaları için katılımcılardan 8 grup oluşturularak bu grupların proje yazma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptırıldı ve Tunceli ilinde Yenilenebilir Enerji kaynakları kullanılarak etkin bir şekilde enerji verimliliğine nasıl katkı sağlanabileceği konusu üzerinde tartışıldı. Kamu binalarının yalıtım haritalarının çıkarılması, tarımsal sulamada güneş enerjisinin kullanılması, Akpazar pompaj sulamasının güneş enerjisi santralleri ile desteklenmesi ve yeşil bina konusunun, ayrı başlıklar altında değerlendirildiği kursta, bu konularda da ayrıca eğitim verilmesi gerektiği görüşü ağırlık kazandı. Özellikle Tunceli ili için birçok faydalı konunun ayrıntılı olarak değerlendirilmesi ve önemli sonuçlara varılarak bundan sonra yapılması gerekenlerin neler olduğunun tespit edilmesi ile eğitim tamamlandı. Eğitimin sonunda kursa büyük oranda katılım sağlayan katılımcılara Tunceli ili Vali Yardımcısı Akın ZOR, Eğitmen Prof. Dr. Hikmet ESEN ve bu eğitim koordinasyonunu sağlayan Tunceli Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Özgür Demirezer tarafından sertifikaları verildi.