Üniversitemizden Hizmet İçi Eğitim

Üniversitemizde Personel Daire Başkanlığı tarafından sürekli işçi kadrosunda görevli olan 160’a yakın personele 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında işçilerin idari, mali hak ve sorumlulukları ve kadroya alınma işlemleri ile ilgili 2 günlük hizmet içi eğitim verildi. Bu eğitimle sürekli işçiler, kendi yasal hak ve yükümlülükleri hakkında bilgilendirildi. Tunceli Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ve amacı farkındalık oluşturmak olan 2 günlük eğitim Personel Daire Başkanı Zeki Yıldız tarafından verildi.