Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Bünyesinde İki Yeni Yüksek Lisans Programı Açıldı

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programları açıldı.

Kurulan bu yeni programların amacı, öğrencilere, ilgili alanlarda bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişim, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğinin kazandırılmasını sağlamak, öğrencilerin kuramsal yetkinliklerini arttırmak ve siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında uzmanlaşmış, bilimsel karar alma yetisine sahip, bilimsel yöntemler ile problemlere çözümler üretebilen bilim insanları, araştırmacılar ve alanında özgün bireyler yetiştirmektir.

Bu program aynı zamanda disiplinler arası bir düşünce çerçevesinde yürütüleceğinden öğrencilerin farklı alanlarda yetkinlikler kazanması ve doktora programları için bir hazırlık niteliğinde olmasıyla alanında uzman kişilerin yetişmesine olanak sağlayacaktır.

Dolayısıyla, Üniversitemizin istihdam edebileceği uzmanların yetişmesine de imkân tanıyacak olan bu yüksek lisans programlarının yürütülmesi planlanmaktadır.