Tunceli Üniversitesinde “BAP Otomasyonu Bilgilendirme Eğitimi Yapıldı”

Tunceli Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi üniversite öğretim elemanlarına daha hızlı hizmet verebilmek, gecikmeleri azaltmak, kaynaklarımızın daha verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak için daha önce alımı yapılan (BAP Otomasyonu) Proje Değerlendirme İzleme Sistemi hakkında bilgilendirme eğitimi gerçekleştirdi.

Üniversite öğretim elemanlarının katılımı ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda yapılan eğitimlerde Şube Müdürü Ali Güneri tarafından bir sunum gerçekleştirilirken, firma yetkilisi Hayri Kılıç’ta otomasyon hakkında soruları cevaplandırdı.

Konuyla ilgili bir değerlendirme de bulunan Tunceli Üniversitesi BAP Koordinatörü Doç. Dr. Nuran Cıkcıkoğlu Yıldırım “Bu otomasyon programı projelerin başvurusundan sonuçlandırılmasına kadar projelerin; satın alma ve muhasebe işlemleri, ara raporlar ve sonuç raporu, ek süre ve ek ödenek dahil tüm verilerin elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesi ve izlenmesi amacıyla tasarlanmış ve öğretim elemanlarımızın kullanımına açılmıştır” dedi.