Tunceli Üniversitesi'nin Adı Munzur Üniversitesi Oldu

2008 yılında Tunceli Üniversitesi adıyla kurulan üniversitemizin adı Munzur Üniversitesi olarak değişmiştir. Tunceli'nin sadece coğrafi değerlerinin değil kültürel ve tarihi değerlerinin de adı olmuş olan Munzur; adeta Tunceli iliyle özdeşleşmiştir. Konuyla ilgili yazılı bir mesaj yayınlayan Munzur Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Ubeyde İPEK şunları aktardı:

"Tunceli ili yüzlerce yıllık bir kültürel ve tarihsel geçmişe sahiptir. Anadolu coğrafyasının öncelikli ve önemli bir kadim düşünce-inanç merkezi olan Tunceli; ocakların kurulduğu dervişlerin yurt tuttuğu, erenlerin hizmet verdiği bir bölgedir. Yüzlerce yıllık süreçte Tunceli’de yaşayan bu kültürel ve düşünsel donanım sayısız şahsiyet yetiştirmiştir ve sadece Tunceli ilinin değil Anadolu’nun genelini tasavvufi anlamda aydınlatmıştır. Tuncelili erenlerin, aşıkların sözleri ve deyişleri insanımıza irfani ve ilmi bir ufuk vermiştir.

Tunceli ilinin sahip olduğu bu kültürel ve tarihsel birikime coğrafi güzelliği de adeta bir ilham kaynağı olmuştur. İlham kaynağı olan bu coğrafi güzelliklerin başında adını dağlara, vadiye ve nehre veren Munzur gelmektedir. Munzur ve Tunceli ifadeleri tarih boyunca adeta iç içe geçmiştir. Munzur denildiğinde insanımızın aklına gelen Tunceli olmuştur. Adeta dağıyla, vadisiyle ve nehriyle Tunceli, Munzur'un güzelliklerinin coğrafi zemini olmuştur.

Munzur dağlarındaki gözelerden boşalan Munzur suyu, Tunceli toplumu için kültürel ve inançsal bir değere sahiptir hatta kutsaldır. Munzur gözelerinden çıkarak nehre dönüşen Munzur, Ortadoğu'nun en büyük su kaynaklarından biri olan Fırat'ın bir parçası olmuş, Dicle nehri ile birleşerek Ortadoğu'nun tarih boyunca en önemli uygarlık değerlerinin başında gelmiştir.

Munzur; dağ, vadi ve nehri ile Tunceli insanının kutsal değerlerinin başında gelmesi nedeniyle hakkında sayısız anlatının ve ritüelin bulunduğu bir düşünce-inanç değeridir. Bu sebeple üniversitemizin adının Munzur olarak değişmesi Tunceli ilinin kültürel ve inançsal geçmişine dönük bir duyarlılığı da ifade etmektedir. Üniversitemizin yeni adının başta Tunceli ilimize ve tüm toplumumuza  hayırlı olmasını temenni ederken üniversitemizin Tunceli ile ilgili kültürel ve tarihsel temelli bilimsel çalışmalarını artırarak devam ettireceğini aktarmak isterim."