Üniversitemiz “Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi” Tanıtım Toplantısına Katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat OKTAY’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi’nin tanıtım toplantısı Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapıldı.

Üniversitemizin de katıldığı toplantıya YÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Ağrı Valisi Süleyman ELBAN, Rektörümüz Prof.Dr.Ubeyde İPEK, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, il protokolü, YÖK yetkilileri, ve projede yer alan diğer üniversitelerin rektörleri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Abdulhalık KARABULUT: “Bugün giderek artan bir şekilde devam eden sanayileşme ve küreselleşme olgusu ile birlikte, insanlığın görülmemiş bir hızla yeni teknolojik gelişmelerle nanoteknoloji çağına gelmiş olması bir gerçektir. Günümüzde teknoloji, toplum içinde yaşam biçimimizi belirleyen en önemli faktörlerden biridir.” diyen Rektör KARABULUT, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Dijital Dönüşüm, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Dijital Dönüşüm Ofisi’nin kurulmasının akabinde, Teknolojinin sunduğu yeni imkânları en iyi şekilde kullanmayı amaçlayan, vizyonel projelere imza atan Yeni YÖK’ün Dijital Dönüşüm Projesi ile farklı bir boyuta ulaşmıştır.

Prof. Dr. KARABULUT, “8 pilot üniversite Rektörümüzle çok uyumlu bir şekilde yürüttüğümüz bu projede ilk önce eğiticinin eğitimi kapsamında tüm öğretim elemanlarımıza Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sisteminin sunduğu “Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme” eğitimi verildi. Bu bahar döneminde ise Dijital Dönüşümde Öğrencinin eğitimi kapsamında Dijital Okur-Yazarlık zorunlu ders olarak verilmeye başlandı. Bu projede emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.”dedi.

Rektör Prof. Dr. KARABULUT’un ardından YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci GÜNDOĞAN tarafından projeye ilişkin bilgilendirme sunumu yapıldı.

Sunumun ardından konuşmalarını yapan YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ, projenin, 8 pilot üniversitede uygulanmaya başlandığını ve bu sayının tedricen artacağını belirterek konuşmasına başladı. Bu 8 üniversitede gün itibari ile 3 bin civarında akademisyenin dijital okur-yazarlık dersleri aldığını, 40 bin öğrencinin de bu yarıyılda bu derse kayıt yaptırdığını ve bu yarıyıl tatilinde derslerini almaya başlayacaklarını sözlerine ekleyen Başkan SARAÇ, “Üniversiteler, artık gerek öğrenciler gerek akademisyenler için küresel bazda bir rekabet ortamındadırlar. Dijital kapasite bu rekabette önde yarışabilmek için en önemli ögelerden biri olarak değerlendiriliyor.” diye konuştu.

Bir başka başlığın bilimsel yayınlara ve araştırma verilerine çevrimiçi (online) erişimin günümüzde bilim yapmanın, teknolojik yenilik yaratmanın, ekonomik ve insani gelişmenin en önemli koşulu haline geldiğini vurgulayan YÖK Başkanı Sayın SARAÇ, ”Yeni YÖK” olarak, açık erişim ve açık bilim konusunda da çalışmalar başlattıklarının altını çizdi. Ülkemizdeki bütün üniversitelerde uluslararası standartlarda açık akademik arşiv sistemlerinin kurulacağını ifade eden YÖK Başkanı SARAÇ konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

YÖK olarak çalışmalarının temelinde önce insan faktörünün olması gerektiğinin bilinci ile hareket ettiklerini dile getiren Başkan Saraç, “Sadece sosyal bilimlerde ve sanatta okuyan öğrencilerimizin değil, 8 milyonluk bu değerli beşeri sermayemizin tümünün, akademik bilginin yanında ruhlarına hitap edecek, fikir dünyalarını geliştirecek, zenginleştirecek edebiyat, tarih, sanat gibi alanlarda engin donanımlarla yetişmelerini sağlamayı da asla gözardı etmemekteyiz. ”dedi.

YÖK Başkanı SARAǒın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat OKTAY, dijital dönüşüm ve yeni teknolojilerin ülkeye kazandırılmasında her zaman öncü olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN'ın selamlarını katılımcılara ileterek konuşmasına başladı.

Almanya'da Endüstri 4.0, Japonya'da Toplum 5.0, ABD'de 4. Devrim gibi adlar verilen bu dönemin ülkemizdeki karşılığı Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye olduğunu belirten Sayın OKTAY, veri üretiminden güvenliğine, savunma, sağlık, eğitimden bilişim teknolojilerine kadar her alanda kendi ayaklarımızın üzerinde durmak mecburiyetinde olduğumuzun altını çizdi.

Bu sorumlulukların bilinciyle tüm bu süreçlerin gerektirdiği mevzuat çalışmalarını da yaparak, ülkemizin dijitalleşme standartlarını belirlediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı, “Dünya Ekonomik Forumu'nun hesaplarına göre gelecek 10 yılda dijitalleşmenin, dijital dönüşümün ekonomiye etkisi yaklaşık 100 trilyon dolar tutarında olacak. Bu çerçevede, Türkiye'nin dönüşüm alanında rekabetçi konuma gelmesi için tam bir seferberlik halinde yerli ve milli teknolojileri geliştirmeye gayret ediyoruz. Bu gayretlerde üniversitelerin öncü rol üstlenmeleri ve önden gitmeleri gerekiyor” ifadelerinde bulundu.

E-Devlet sisteminin 41 milyonun üzerinde kullanıcı sayısına ulaştığını söyleyen Fuat OKTAY, bugün itibariyle 511 kurumun 4 bin 261 işleminin e-devlet kapısı üzerinden gerçekleştirebildiğini katılımcılarla paylaştı.

Açılış konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY ve YÖK Başkanı Prof.Dr. M. A. Yekta SARAǒın da katılımıyla, projenin ilk olarak doğu ve güneydoğu Anadolu bölgesinden seçilen Üniversitemizin de içinde bulunduğu sekiz pilot üniversitede uygulanmasını içeren protokollerin Rektörümüz Prof. Dr. Ubeyde İPEK ve ilgili üniversite rektörleri tarafından imzalandığı tören gerçekleştirildi.