Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde Alevilik-Bektaşilik Kültür Günü Programı

“Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Kökel’de programa katılacak”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Topluluğu tarafından 25.11.2016 Cuma günü “Alevilik-Bektaşilik Kültür Günü” düzenlenecek. Etkinlik bağlamında “İnançsal, Tarihsel ve Kültürel Boyutlarıyla Anadolu’da Alevilik-Bektaşilik” adlı bir panel gerçekleştirilecek.

Panelin oturum başkanlığını Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Kurtman Ersanlı yapacak. Panelde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. İbrahim Gül’ün de bir konuşması olacak.

Panelde Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Coşkun Kökel de Alevi İnanç-Dede Ocakları üzerine bir sunum yapacak. Programda Muharrem Temiz, Alevi-Bektaşi deyişlerinden oluşan bir program da gerçekleştirecek olup saat 14:30’da başlayacak etkinlikte Samsun-Ladik yöresinin kadim semah örnekleri de yer alacak.