Üniversitemizde Hızır Lokması İkram Edildi

Üniversitemiz Alevilik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Hızır Lokması etkinliği düzenlendi.

Aktuluk Kampüsü Merkezi Yemekhanede gerçekleştirilen etkinliğe Rektörümüz Prof. Dr. Ubeyde İPEK, Rektör Yardımcısı Prof Dr. Hikmet ESEN, akademik ve idari personel ile Üniversitemiz öğrencileri ve Alevi Ocaklarından dedeler katıldı. Rektörümüz Prof. Dr. Ubeyde İPEK’in konuşmasıyla başlayan etkinlik, daha sonra Alevilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Arif KALA’nın etkinliğin önemine ilişkin açıklamalarıyla devam etti. KALA konuşmasında: “Hızır Orucu, Muharrem (Yassı Matem) Oruçlarıyla birlikte Alevilerin dinsel inanç ve ibadet boyutundaki en önemli ve temel ritüellerinden birini oluşturmaktadır. Hızır Orucu Kuran’ı Kerim’de Kehf Suresinin 60 ve 82. Ayetlerinde Hz. Musa ve Hz. Hızır arasında gerçekleşen yolculuğa değinir. Burada Peygamber makamındaki Hz. Musa’nın kendisinden daha fazla ilme (İlmi Ladün-gaybın ilmine) sahip olan ve ‘kullardan bir kul’ olan Hz. Hızır’ı mürşit edinmesi ve yine Hz. Musa’nın yola talip olabilmesi için Hz. Hızır’ın, kendisinin açıklamadan soru sormamasını isteyerek “sabredemeyeceği” öngörüsünün kısa süre içinde yaşadıkları olaylarla gerçekleşmesini konu edinir. Alevi İslam geleneğindeki bu önemine bağlı olarak her yıl şubat ayının ikinci haftası Salı günü tutulmaya başlanan üç günlük orucun ardından Perşembe akşamı Hızır kurbanları kesilir, Hızır Cemi Yapılır ve Hızır Lokmaları dağıtılır. Modern dönemde kentleşme ve modernleşmenin de etkisiyle sabitlenen bu takvimin uygulanması, geleneksel dönemde mürşit ve pirlerin farklı bölgelerdeki taliplerini görebilmeleri için yine şubat ayının farklı haftalarına yayılarak gerçekleştirilmekteydi.” ifadelerine değindi.

Konuşmaların ardından, dedelerin dua ve gülbenkleriyle Hızır Lokmaları gelen misafirlere ikram edildi.