Yrd. Doç. Dr. Mevlüt ALATAŞ'ın Bilim Dünyasına Katkısı

Abant Dağlarına yapılan arazi çalışmalarında, alanda bulunan çeşitli ağaç gövdelerinden alınan 194 örneklik alanın; klasik Braun Blanquet (1964) metodunun yan ısıra DECORANA (Detrended Correspondance Analysis) ve TWINSPAN (Two Way Indicator Species Analysis) gibi Multivaryete analiz yöntemleri ile fitososyolojik analizi sonucunda; 8 adet epifitik bryofit birliği ve 1 adet alt birlik belirlenmistir. Belirlenen bu sintaksonlardan Dicranetum taurici Neu ex v. Hübschm. 1978, Pterigynandretum filiformis Hil. 1925 ve Orthotricho straminei-Pterigynandretum filiformis Gillet 1986 birlikleri Türkiye’den ilk kez kaydedilmiş olup Lewinskyetum affinis Alataş & Uyar 2017 birliği ise bilim dünyası için yenidir.

Ayrıca bu çalışma ile Homalothecio sericei-Porelletum platyphyllae Storm. ex Duda 1951 ve Pterigynandro filiformis-Orthotrichetum speciosi Guerra 1982 birlikleri ile -leucodontetosum sciuroidis Marst. 1992 alt birliği Türkiye’den ikinci kez kaydedilmiştir.