“Shakespeare ve Aşk” Adlı Söyleşi Gerçekleşti

Üniversitemiz İngiliz Dili ve Edebiyatı Kulübü tarafından hazırlanan ve konuşmacı olarak İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Öğütcü’nün katıldığı “Shakespeare ve Aşk” adlı söyleşi gerçekleşti.

Tunceli Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda yapılan söyleşide Rönesans Dönemi İngiliz Edebiyatı ve Dünya Edebiyatının en önemli şair ve tiyatro yazarı William Shakespeare’in aşk konusunu ele alışı irdelendi. Shakespeare’in İngiltere’den başlayarak neden dünyada bu kadar çok bilindiği ile ilgili kısa bir değerlendirme yapılarak çeşitli uyarlamalardan bahsedildi ve ülkemizdeki önemine değinildi.

Söyleşinin ana temasını bir ağlatı oyunu olan Romeo ve Juliet (1595) ile bir güldürü oyunu olan Bir Yaz Gecesi Rüyası (1595) oyunlarının incelemeleri oluşturdu. Bunun için öncelikle, Rönesans Dönemi İngiliz toplumunun sosyal ve entelektüel yapısı hakkında kısa bilgi verildi. İkili ilişkilerin ve aile yapılarının Ortaçağ zihniyeti içinde ve Klasik Edebiyat öğretileri doğrultusunda nasıl şekillendiği konusu hakkında bilgi verilerek; aşkın nasıl hem mahvedici hem de yüceltici bir his olabileceği konusu ilgili yapı ve öğretilere göre açıklandı. Oyunlardan verilen örneklerle aşkın nasıl başladığı, kimlerin aşka engel olduğu, engelleri ortadan kaldırmaya ne tür çözümler arandığı ve aşk ilişkilerinin oyunun türüne göre nasıl şekillendiği konuları irdelendi. Konuşmanın sonuna doğru Shakespeare’in kendi aşk ve aile hayatı ile ilgili de elde bulunan veriler doğrultusunda bilgiler verildi.

Konuşma bitiminde soru-cevap kısmına geçilerek verimli bir sohbet gerçekleşti.