"Birinci Dönem Mebusu 'Şark’ın Diyojeni' Ahmet Nüzhet Saraçoğlu (Nüzhet Dede)"

Mustafa Kemal Atatürk’ün kendisine “Meclis’in Gülü” dediği, Milli Mücadele’ye başından itibaren inanmış, destek veren, Birinci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Ergani Milletvekili olarak katılan Ahmet Nüzhet Saraçoğlu, Tunceli Çemişgezek doğumludur. Nüzhet Bey, İmparatorluktan, Milli Devlete geçiş sürecini, o sürecin bütün sıkıntılarını duyan ve yaşayan bir şahsiyettir. Delici bir zekaya, çok kuvvetli bir hafızaya ve bulucu bir görüşe sahip olan Nüzhet Bey, yaşadığı dönemde halk arasında “Nüzhet Dede” veya “Dede Nüzhet” olarak bilinir. Fıtratındaki şairlik yeteneğini, tarikatın telkin ettiği ilahi aşkla ve derin hissedişle birleştiren Nüzhet Dede Efendi, ilerlemiş yaşına rağmen Milli Mücadele’ye genç bir inkılapçı gibi katılmış, sarıklı ve sakallı olmasına rağmen, taassupla savaşmıştır. Dönemin gazetecisi Celal Nuri İleri, Nüzhet Dede’yi Şarkın Diyojen’i olarak tanıtmıştır. Hazırcevap, nüktedan ve tasavvufi kişiliğinin yanında özellikle hiciv tarzı şiirleriyle tanınan Nüzhet Dede, bulunduğu dönemde kişiler ve tarihi olaylar hakkında en fazla şiir yazan şairler arasında yer alır. Bu çalışma; Milli Mücadele’nin 100. Yılında, tarihi bir şahsiyet olan, Birinci Dönem Büyük Millet Meclisi vekillerinden adı pek gün yüzüne çıkmamış Ahmet Nüzhet Saraçoğlu’nun hayatını tüm yönleriyle konu almıştır.

Yazar: Dr. Öğr. Üyesi Şahin YEDEK (Munzur Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı)

Sayfa Sayısı: 165 sayfa

Yayınevi: Manas Yayıncılık - Mart 2019