Türkiye’de İlk Defa "Stratejik Hammaddeler ve İleri Teknoloji Uygulamaları Anabilim Dalı ve Tezli Yüksek Lisans Programı" Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Bünyesinde Açıldı

Yükseköğretim Kurumları arasında ilk defa Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde “Stratejik Hammaddeler ve İleri Teknoloji Uygulamaları” Tezli Yüksek Lisans Programı açıldı.

Bu program; Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Kimya ve Kimya Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Biyomühendislik ve Makina Mühendisliği disiplinlerinde lisans derecesine sahip olan, akademik kariyer yapmak isteyen ya da özel sektörde stratejik hammaddeler ve bunların ileri teknoloji alanlarında faaliyet gösteren işletmelerde çalışma düşüncesinde olan lisans mezunlarına yönelik geliştirilmiştir.

Kurulan disiplinlerarası programın en önemli amaçları:

· İleri teknolojinin stratejik hammadde kaynağı olarak kullanılan elementlerin (ör., Bor ve Nadir toprak elementleri, Nb, Ti, Sc, Li, Co vb. gibi) ülkemizde bilinen cevherleşme sahalarının bilimsel yöntemlerle incelenmesi, cevherleşmelerin oluşum mekanizmalarının ortaya çıkarılması, jeolojik/jeodinamik modellerin geliştirilmesi ve bu bilgiler ışığında potansiyel olabilecek sahaların araştırılması konularında bilgi ve tecrübe sahibi,

· Mevcut cevherleşme sahalarından temin edilecek örnek ve minerallerden ekonomik ve çevreye zarar vermeyen kimyasal yöntemlerle (derin ötektik çözeltiler vb. kullanılarak) stratejik bileşenlerin ayrılması ve zenginleştirilmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi,

· Zenginleştirilecek olan stratejik hammadde bileşenlerinin metalurjik çalışmalarda kullanılmasında ve yüksek katma değerli yeni ürünlerin geliştirilmesinde bilgi ve tecrübe sahibi,

· Ülke olarak ulusal hedeflerimiz kapsamında arttırılması planlanan ileri teknolojik faaliyetler için ihtiyaç duyulacak kritik öneme sahip bu hammadde kaynaklarının araştırılmasına ilaveten geleceğe yönelik üretim stratejilerinin oluşturulması ve rasyonel politikalarının belirlenmesine katkı sağlayabilecek, özgüveni yüksek girişimci bireyler yetiştirmektir. Bu sayede disiplinlerarası programdan mezun olacak öğrencilerin, ileri teknolojinin ihtiyaç duyduğu stratejik hammadde kaynaklarının jeolojik özellikleri, çevreye zarar vermeyen kimyasal yöntemlerle zenginleştirilmesi ve metalurjik faaliyetlerde kullanılarak yüksek katma değerli ürünler geliştirilmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmaları hedeflenmektedir. Ülkemizin artan ileri teknolojik faaliyetleri göz önüne alındığında bu alanda uzmanlaşmış bireylerin yetiştirilmesi kritik bir öneme sahiptir. Ana hatları ile bu alanlarda bilgi ve tecrübe sahibi öğrenciler gerek kamu kurumlarının (ör., MTA, Eti Maden, NATEN, MKE, Aselsan, Roketsan, Havelsan, TAİ vb.) gerekse özel sektörün (ör., Vestel,TUSAŞ, FNSS, Bosch, Fiat) ihtiyaç duyduğu donanımlara sahip olabilecektir.

Programın yine Yükseköğretim Kurumları içerisinde ilk defa Üniversitemiz bünyesinde kurulan ve ülkemiz için stratejik bir öneme sahip olan “Nadir Toprak Elementleri Uygulama ve Araştırma Merkezi – MUNTEAM” ile koordineli olarak yürütülmesi amaçlanmaktadır (bk. www.munteam.org). Kurulması önerilen disiplinlerarası program Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yürüteceği çalışmalarda tamamlayıcı bir unsur olacak ve Merkez kapsamında yürütülecek olan projelerde öğrencilerin görev alması ve tez çalışmalarının tamamlanması sağlanacaktır. Bu program disiplinlerarası özelliği sayesinde farklı lisans programlarından gelebilecek olan öğrencileri birleştirici ve yeterince güçlü bir eğitim tabanı oluşturacaktır. Programa katılan öğrencilerin, eğitim ve öğretimlerini güçlendirmek için ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşimine olanak sağlanacaktır. Yurtdışı üniversite ve araştırma merkezleri ile işbirliği kurarak benzeri programlarla öğrenci değişimine yönelik çalışmaları destekleyecek, eğitimin sürekli gelişmesini sağlayacaktır. Bu nedenlerle burada sunulan ve disiplinlerarası bir anabilim dalı olan “Stratejik Hammaddeler ve İleri Teknoloji Uygulamaları” yüksek lisans programının kurulmuş olmasının ülkemiz için, bu alanlarda tecrübeli insan kaynağının yetiştirilmesine önemli derecede katkı sağlayacağı düşünülmektedir.