2019 Yılında Munzur Üniversitesi Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından Yapılan Ve Yapımı Devam Eden İşler

Munzur Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı üstlendiği misyon gereği Üniversitemiz öğrenci, akademik ve idari personelinin çalışmalarını en iyi şekilde yürütebilmesi için gerekli alt yapı ve sosyal ortamın oluşturulması adına yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Ayrıca tüm birimlere teknik destek verilerek Üniversitemizin daha çağdaş ve modern bir görünüme kavuşmasını amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda 2019 yılında Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yapılan ve yapımı devam eden işlere ait bilgiler aşağıda verilmiştir.

Pertek Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Dönüşümü Yapım İşi

Merkez ve İlçelerde Bulunan Binalarda Bakım ve Onarım Yapılması Yapım İşi

Peyzaj Alanlarının Sulamasında Kullanılmak Üzere Su Temin Hatlarının Yapılması Yapım İşi

Elektrik Dağıtım Ana Hattının Yer Değiştirilmesi Yapım İşi

Aktuluk Kampüs Alanı İçerisinde İki Adet Kantin-Kafeterya Yapılması Yapım İşi