Munzur Üniversitesi'nin Büyük Başarısı

Munzur Üniversitesinden büyük başarı. Ulusal alanda üniversitelerimizi akademik çalışmalarını ve lisansüstü öğrenci sayılarını esas alarak sıralayan URAP (University Ranking by Academic Performance), 2019 yılı Türkiye sıralamasını yayınladı. Buna Göre Munzur Üniversitesi; en hızlı yükseliş gösteren üniversiteler arasında 2. sırada yer aldı.

Tüm göstergelerde önemli düzeyde yükseliş kaydeden Munzur Üniversitesi;

- 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler sıralamasında; 95 üniversite arasında 13 basamak birden yükselerek 29. sıradan 16. sıraya,

- Tıp fakültesi olmayan üniversiteler sıralamasında; 86 üniversite arasında 10 basamak yükselerek 26. sıradan 16. sıraya,

- Devlet üniversiteleri genel sıralamasında; 108 üniversite arasında 16 basamak birden yükselerek 74. sıradan 58. sıraya,

- Tüm üniversiteler genel sıralamasında ise 166 üniversite arasında 21 basamak yükselerek 91. sıradan 70. sıraya yükseldi.

Elde edilen bu başarı tesadüfi olmayıp; göreve geldiğimiz günden itibaren uygulamaya koyduğumuz akademik performans sistemi ve araştırma kaynaklarının etkin-adil kullanımı adına uyguladığımız politikaların sonucudur. Kuruluşundan bugüne yaklaşık olarak 10 yıl gibi kısa bir süre geçmesine rağmen ulusal ölçekte elde edilen bu başarıda, belirlemiş olduğumuz hedeflere ulaşmak adına çaba gösteren tüm akademik ve idari personelimizi kutlarım.

Prof. Dr. Ubeyde İPEK

Munzur Üniversitesi Rektörü

URAP Sıralamaları

2000 yılından sonra kurulan üniversiteler sıralaması için tıklayınız.

Tıp fakültesi olmayan üniversiteler sıralaması için tıklayınız.

Devlet üniversiteleri genel sıralaması için tıklayınız.

Tüm üniversiteler genel sıralaması için tıklayınız.