Üniversitemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Sertel'den Yeni Kitap

Halkevleri Türkiye'de ulus devletin çağdaşlaşma sürecinin yapı taşlarından biridir. Köy Enstitüleri ve Halkevleri birbirine eş zamanlı olarak açılmış önemli birer kültür kurumu olmuşlardır. Köy enstitüleri örgün öğrenim çağındaki çocuklara ve gençlere hitap ederken halkevleri örgün öğrenim çağını aşmış yetişkinlere hitap etmiştir. Türkiye'de ilk kez 1932 yılında açılan halkevleri Tunceli'de 1937'de kurulmuştur. Tunceli'de Pertek, Hozat ve Pülümür ilçelerinde olmak üzere 3 halkevi ve il genelinde 55 halkodası açılmıştır. Bu kurumlar okuma yazma bilmeyenlere Türkçe okuma-yazma kursları, köy kadınlarına biçki-dikiş kursları, öğrencilere ise yabancı dil ve okula hazırlık kursları açmıştır. Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş SERTEL tarafından hazırlanan "Ulus Devlet Modernleşmesinin Taşraya Yansıması Tunceli'de Kurulan Halkevleri ve Halkodaları (1937-1951)" adlı kitapta Tunceli'deki halkevlerinin, halkevlerinin etkileri, ulus-devlet sürecinin toplumdaki etkileri, yeni kurulan modern devlete modern toplum yaratma çabaları ele alınmıştır. Eserde Tunceli'nin yakın dönemi ile ilgili önemli bilgiler, vesikalar, fotoğraflar, kaynaklar da yer almaktadır.