Üniversitemiz Öğretim Üyesi Dr.Harun Korunur'dan Yeni Kitap

Dünya tarihi açısından oldukça önemli bir yere sahip olan Haçlı Seferleri, uzun süreler Hristiyanlarla Müslümanların mücadelelerine sahne olmuştur. Elinizdeki bu kitap III. Haçlı Seferi’nde İngiltere kralı Arslan Yürekli Richard’ın Müslümanlarla olan mücadelelerini anlatan, Itinerarium Peregrinorum et Gesta Regis Ricardi ışığında hazırlanmıştır. İngiliz, Fransız ve Alman krallarının katıldığı bu seferin detayları, Selâhaddin Eyyûbi ile yaşanan mücadeleler birçok yönü ile ele alınmıştır. Özellikle Selâhaddin ile Richard arasındaki diyaloglar, hediyeleşmeler ve restleşmeler ayrıntılarıyla aktarılarak dönemin koşulları, diplomasisi hakkında bizlere geniş bilgiler sunmaktadır.