Üniversitemiz Akademisyenleri “TÜBİTAK Bilim Söyleşileri” Adlı Etkinliğe Katıldı

Üniversitemiz Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Duygu ÇELİK ve Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İnan ÜNAL "TÜBİTAK Bilim Söyleşileri” kapsamında düzenlenen etkinliklere katıldılar.

13 Aralık 2019’da gerçekleşen etkinliklerde, Dersim Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluşan, Matematik alanında aldığı lisans eğitimini ve yükseköğretimde uzmanlaştığı tiyatro eğitimine katkısı hakkındaki deneyimlerini öğrencilerle paylaşan Dr. Öğr. Üyesi Duygu ÇELİK öğrencilerle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

“Dünyaya Düz Bakma” adlı söyleşisiyle de Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İnan ÜNAL Tunceli Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileriyle buluştu.

Söyleşide, genel olarak bilim, matematik ve Öklid dışı geometriler hakkında bilgiler vererek kendi akademik geçmişinden örnekler sundu.

Öğrencilerin bilimsel gelişmelere çok ilgili olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi İnan ÜNAL ve Dr. Öğr. Üyesi Duygu ÇELİK, TÜBİTAK'ın yürüttüğü “Bilim Söyleşileri” etkinliklerinin çok faydalı olduğunu ve tüm akademisyenlerin bu konuya duyarlılık göstermesi gerektiğine dikkat çektiler.

TÜBİTAK Bilim Söyleşileri’nin amacını ise şu şekilde ifade ettiler: "Bilim insanlarını öğrencilerle buluşturarak toplumda bilim farkındalığını ve popüler bilim okuryazarlığını artırmayı hedefleyen etkinliklerdir. Bu etkinlikler çerçevesinde temel bilimler, sosyal bilimler, teknoloji, mühendislik, sanat ve tasarım konularında farkındalık oluşturmak; hedef kitlenin bilimsel konuları, kavramları ve süreçleri alanında uzman bir konuşmacının deneyimlerinden yola çıkarak anlamasına imkân sağlamak amaçlanmaktadır."