Üniversitemiz Öğretim Üyesinden Yeni Kitap

Üniversitemiz öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Dal’ın editörlüğünü yapmış olduğu “Geleneksel ve Çağdaş Mimari Yapılar Üzerine Akademik Çalışmalar” adlı kitabı yayınlanmış bulunmaktadır.

Geleneksel ve çağdaş mimari yapılar üzerine önemli katkılar sunan kitapta; geleneksel yapıların gelecek kuşaklar için uygun şekilde korunumu, çağdaş mimaride ekolojik yeni malzeme arayışları, atık malzemelerin mimaride yeniden kullanımı, çevresel etkilerin yapı malzemelerinde yarattığı sorunlar, inşaat sektörünün geçmişten günümüze değişimi ana temaları irdelenmiştir.

Çalışmalarından dolayı öğretim üyemiz ve ekibini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.