Gülümseyen Üniversite Munzur Üniversitesi

Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre değerlendirmeler yapmak, iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini yürütmek üzere bağımsız ve özerk olarak kurulan Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), üniversiteler nezdinde yapılan 2019 Yılı Personel memnuniyet anketlerini kamuoyu ile paylaştı.

Munzur Üniversitesi, YÖKAK Memnuniyet Anketinde Birçok Üniversiteyi Geride Bıraktı

Açıklanan sonuçlara göre Üniversitemiz 88 devlet üniversitesi arasında akademik personel memnuniyet kategorisinde yüzde 88.31’lik memnuniyet oranı ile 6. sırada yer alarak birçok köklü devlet üniversitesini geride bırakmayı başardı. Bu verilerle Munzur Üniversitesi personel memnuniyeti ile Türkiye ortalamasının üzerine çıktı.

YÖKAK Araştırmasının Özeti

Yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personellerin memnuniyetlerine yönelik yapılan araştırmada, yükseköğretim kurumları farklı göstergeler üzerinden sıralandı. Değişik parametreler dikkate alınarak yapılan memnuniyet anketi çalışmasında "Kuruma Ait Genel Bilgiler", "Kalite Güvence Sistemi", "Eğitim ve Öğretim", "Araştırma ve Geliştirme" ve "Toplumsal Katkı" şeklinde beş farklı kategoride değerlendirmeler yapıldı.

Rektör İPEK: “Munzur Üniversitesi Personelinin Memnuniyet Düzeyi Türkiye Ortalamasının Üzerinde”

Anket sonuçları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İPEK, Munzur Üniversitesi ailesi olarak insan odaklı ekip çalışmasını ön planda tuttuklarını ve bu çalışma anlayışının yapılan anket çalışmalarına da yansıdığını belirtti. Ayrıca Rektör İPEK, 2019 yılı içerisinde 88 devlet üniversitesi arasında yapılan araştırmaya göre; akademik personel memnuniyeti Türkiye ortalamasının yüzde 71.52 olduğunu, Üniversitemiz ortalamasının ise yüzde 88.31 olarak belirlendiğini söyledi. İPEK, “Genç bir Üniversite olarak 8 fakültemiz, 3 meslek yüksekokulumuz ve lisansüstü eğitim enstitümüzle birlikte toplam 83 bölüme öğrenci alma düzeyine gelmemizde ekip çalışmasının emeği oldukça büyük. Bu gayretlerin anket sonuçlarına yansımasından ve kurum olarak bizlere başarı ve kaliteyi de getiriyor olmasından dolayı oldukça mutluyuz. Göstermiş oldukları yoğun çaba ve özveri için tüm ekibimi tebrik ediyorum” diye konuştu.